Vastalääke, osa1

PDFicon20 Ross Rohde: Detox

Erittäin kirkas ja valovoimainen tähti omasta Linnunradastamme 20.000 valovuoden päästä. Tämän luokan tähdet ovat vähintään kymmenentuhatta kertaa aurinkoa kirkkaampia. Niiden elämä on niin intensiivistä, että ne sylkevät omaa materiaansa ympäristöön, kuten kuvastakin näkyy. Kuva: ESA Hubble.

Erittäin kirkas ja valovoimainen tähti omasta Linnunradastamme 20.000 valovuoden päästä. Tämän luokan tähdet ovat vähintään kymmenentuhatta kertaa aurinkoa kirkkaampia. Niiden elämä on niin intensiivistä, että ne sylkevät omaa materiaansa ympäristöön, kuten kuvastakin näkyy. Kuva: ESA Hubble.

Artikkelissani Vaikutteille alttiina mainitsin, kuinka helposti joudumme sen virran vietäviksi, mitä Paavali kutsui ”maailman alkuvoimiksi”. Nämä periaatteet vaikuttavat aivan kuin huume ja tuntuvat aluksi parantavan elämänlaatua ja tekevän positiivisen vaikutuksen – ne näyttävät vaikuttavan myönteisesti. Mutta se on illuusio – ne ovat petollisia ja hyvin vaarallisia.

Mainitsin myös kaksi koetta, joiden avulla voimme testata, olemmeko tulleet riippuvaisiksi näistä voimista. Ensimmäinen koe oli sen tarkistamiseksi, heijastavatko uskomme, elämäntapamme ja toimemme kaikessa Jeesuksen herruutta. Toinen koe oli tarkoitettu osoittamaan, millainen hengellinen käyttöjärjestelmä meillä on ja toimimmeko Uudessa liitossa, jossa meidän toimintaamme ohjaa Pyhän Hengen sisäinen ääni, kun hän puhuu meille meidän sydämemme ja mielemme kautta (Hepr.8:10).

Tässä artikkelissa lähestyn asiaa vielä kahden käytännöllisen näkökulman kautta. Haluan esittää yhden lopullisen kokeen, joka osoittaa, olemmeko kenties edelleen maailman alkuvoimien orjia, ja jos olemme, millaisen vastalääkkeen voimme löytää.

3. Heijastaako sinun seurakuntaoppisi Uutta testamenttia

Kun olin uusi opiskelija raamattukoulussani, huomasin johdonmukaisen mallin. Kun olimme teologian tunneilla, me keskustelimme siitä, kuinka asiat tehtiin Raamatun aikana ja kuinka ne tehtiin nyt. Ero oli suuri. Teologiamme nousi esiin siitä systeemistä, joka kehiteltiin suhteellisen myöhään kristinuskon historiassa, jonka kehittivät määrätyt historialliset johtajat ja jossa Raamattua tarvittiin vain näiden systeemien oikeaksi todistamiseen. Ne asetettiin vastakohtaiseen asetelmaan muiden teologisten mallien kanssa, jotka nekin olivat myöhäsyntyisiä, ja jotka näin osoitettiin vääriksi. Tämä tulos oli selvä, koska niitä ei ollut kehittänyt oikea johtohenkilö. Tämä käytäntö siis perustui myöhemmin kehiteltyihin teorioihin ja teologia rakentui tietyn systeemin ja oppirakennelman mukaan, joka oli syntynyt tämän myöhemmän kehityksen aikana. Koin silloin, että asiat olivat juuri niin. Täytyihän näiden teorioiden olla oikeita, kun nämä suuret Raamatun opettajat opettivat minulle näitä totuuksia – täytyihän sen olla totta! Nyt ymmärrän, että olin saanut vahvan annoksen inhimillisiä perinteitä ja heikon annoksen luotettavaa Raamatun opetusta.

Tässä on koe numero kolme. Jos sinun uskosi sisältö ja ne käytännöt, jotka nousevat noiden uskon sisältöjen pohjalta, eivät heijasta niiden ihmisten toimia, jotka näemme Uudessa testamentissa, sinun uskossasi on jotakin pahasti pielessä. Nykyään arvioimme asioita sen mukaan, miten kussakin seurakunnassa toimitaan, aivan kuin ne olisivat jotenkin samantekeviä ja henkilökohtaisen valinnan ja kirkkokuntaisen tyylin asioita. Presbyteerit tekevät asiat noin ja helluntailaiset vähän toisin ja baptistit toteuttavat oman versionsa. Eikö se käy muka päinsä? (jatkuu)

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.