Vastalääke, osa2

PDFicon20 Ross Rohde: Detox

Tämä on ns. harsosumua, joka on jäännettä muinoin sattuneesta supernova-räjähdyksestä omassa Linnunradassamme. Sumun koko on taivaalla kolmisen astetta eli useita kertoja kuun halkaisija. Kuva: ESA Hubble.

Tämä on ns. harsosumua, joka on jäännettä muinoin sattuneesta supernova-räjähdyksestä omassa Linnunradassamme. Sumun koko on taivaalla kolmisen astetta eli useita kertoja kuun halkaisija. Kuva: ESA Hubble.

Tosiasiassa seurakunnan elämä Uuden testamentin aikaan, tapa jolla seurakunta kokoontui, tapa jolla he elivät keskenään, heijasti Jeesuksen Kristuksen herruuden todeksi elämistä. He heijastivat myös elämällään sitä uskoa, että Jeesus todella puhui heidän sydämelleen ja ajatuksilleen ja heidän tuli kuunnella ja totella.

Kaikki myöhemmät kehitelmät heijastelevat tälle ajattelulle jotakin hyvin vierasta. Teologia heijastelee sellaista asetelmaa, että oletetaan tarvittavan jokin teologian asiantuntija (ei suinkaan Pyhä Henki) tulkitsemaan meille Raamattua, jotta näkemys siitä olisi oikea. Tämä oikosulkee Uuden liiton kytkennät ja asettaa jonkun teologin Herramme paikalle korvaamaan Jeesusta. Seurakuntaoppi johtaa käytäntöihin, jotka heijastelevat ihmisen johtajuutta, vallan ja kontrollin keskittämistä ihmisten käsiin, jotka sitten tekevät päätöksiä puolestamme. Ne heijastavat sen inhimillisen kulttuurin rakenteita, jonka keskellä ne syntyivät ja aikaa jolloin ne kehiteltiin. Tämä on jyrkässä ristiriidassa Uuden testamentin uskovien kanssa, jotka olivat suoraan kuuliaisia Jeesukselle, joka puhui heille heidän sydämensä ja mielensä kautta. Seurakunta oli elimellinen osa tätä kuuntelemista ja hengen antamaa ymmärrystä.

Vastalääke

Paavali totesi, että voimme joutua näiden alkuvoimien orjiksi ja että ne ovat heikkoja, surkeita, arvottomia ja petollisia. Ainoa tapa, jolla tiedän voivani purkaa pois niiden orjuuden, on astua ulos niistä käytännöistä, jotka rohkaisevat niiden toimintaa tai jopa pakottavat meitä noudattamaan niitä. Tämä antaa meille sitä tilaa, joka sallii meidän ilman äänekästä taustameteliä oikeasti kuulla Jeesuksen ääntä.

Kuinka voisimme seurata Herraamme Jeesusta, jos jollakulla ihmisolennolla on valta ja auktoriteetti vastustaa sitä, mitä Jeesus meitä kehottaa tekemään? En ehdota ryhtymään miksikään rettelöitsijöiksi, jotka ovat kuuroja kaikelle viisaalle ohjaamiselle. Ehdotan, että ryhdymme sellaisiksi henkilöiksi, jotka reagoivat Jeesuksen puheeseen ja sallivat hengellisen yhteisönsä auttaa heitä kuulemaan tarkasti. Kuinka voimme elää uuden liiton mukaan, jos automaattisesti oletamme, että meidän teologiamme täytyy tarkistaa sen mukaan, mitä myöhemmät teologiset ja kirkkokuntaiset systeemit arvioivat – eikä Raamatun mukaan? Nämä teologiset systeemit kun sisältävät koko joukon maailman alkuvoimien mukaista sisään rakennettua käytäntöä ja toimintaa. Jos sokeasti seuraamme kirkkokunnallisia ja teologisia systeemejä, lopputulos on, että joudumme yhä enemmän eristetyiksi kauas Jeesuksen äänen kuulemisesta ja hänen välittömästä seuraamisestaan. Joudumme orjuuden valtaan huomaamatta sitä itse. Samalla tavoin kuin huumevieroitus toteutetaan lopettamalla huumeiden käyttö ja etsimällä ympäristö, jossa huumeet ovat kiellettyjä, meidänkin tulee tehdä samalla tavoin. Se on minun tietääkseni ainoa tapa puhdistua.

  • Vaivaako sinua sana ”vastalääke” tai ”huumevieroitus”? Osaatko keksiä jonkun paremman vertauksen, jolla kuvata maailman surkeista alkuvoimista irti pääsemistä?
  • Oletko koskaan pannut merkille, kuinka erilaiset teologiset systeemit taistelevat keskenään? Miksi sellainen riitely on tarpeen, jos he kerran seuraavat Jeesusta ja tekevät, mitä hän kehottaa?
  • Oletko koskaan huomannut, missä määrin seurakuntarakenteet matkivat maailmassa esiintyviä rakenteita, kuten liike-elämää, hallitusta tai armeijaa? Entä nyt, kun minä esitin tällaisen huomion, pysäyttääkö se sinua?
  • Voitko kuvitella mitään tapaa vierottua maailman alkuvoimien orjuudesta ja silti pysyä mukana niissä rakenteissa, jotka tukevat niitä, ja olla uskollinen rakenteille, jotka rohkaisevat niiden olemassaoloa?

PDFicon20Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.