Pyhä Henki asuu meissä, osa1

PDFicon20 Matthew Mitchell: The Holy Spirit Dwells Inside of Us

Tämä on hehkuva kaasupilvi Suuressa Magellanin pilvessä (joka on Linnunradan seuralainen). Siinä on nuoria ja hyvin massiivisia kirkkaita tähtiä, jotka valaisevat tätä vetypilveä. Kuva: ESA Hubble.

Tämä on hehkuva kaasupilvi Suuressa Magellanin pilvessä (joka on Linnunradan seuralainen). Siinä on nuoria ja hyvin massiivisia kirkkaita tähtiä, jotka valaisevat tätä vetypilveä. Kuva: ESA Hubble.

30.maaliskuuta 2008

Joh. 14:16-17

Palaamme tänään tutkimaan Pyhän Hengen persoonaa ja työtä ja tässä tapauksessa on hyvin luonnollista mennä Yläsaliin. Juuri siellä Jeesus antoi kattavimman esityksensä Pyhästä Hengestä ja siitä, kuka hän on ja mitä hän tekisi sitten, kun hän saapuu.

Ennen sitä lyhyt katsaus siihen, mitä olemme tähän mennessä oppineet. Ensimmäiseksi tutkimme sitä, kuka Pyhä Henki on. Opimme hänestä neljä asiaa:

  • Pyhä Henki on Jumala ja ansaitsee kaiken palvonnan.
  • Pyhä Henki on persoona, jonka kanssa voimme olla vuorovaikutuksessa.
  • Pyhä Henki on salaperäinen, meidän käsityskykymme ja kontrollimme ulkopuolella.
  • Pyhä Henki on Kristus-keskeinen, hän valaisee meille Jeesuksen Kristuksen.

Sitten seuraavissa kolmessa kokonaisuudessa me tutkimme, mitä Pyhä Henki tekee ja mitkä ovat hänen tärkeimmät palvelutyönsä.

Ensimmäinenhän oli: Pyhä Henki johtaa meidät Kristuksen luo. Hän vetää meitä Jumalan puoleen, hän saa meidät synnintuntoon, hän uudestisynnyttää ja hän johtaa meidät uskoon. Jos Pyhä Henki ei tekisi näitä, emme pääsisi vuorovaikutukseen Jumalan kanssa.

Toinen oli tämä: Pyhä Henki vakuuttaa meidät Jumalan lapseudesta. Hän vakuuttaa meidät siitä, että kuulumme Jumalalle, että meille on varattuna perintö ja että meidät on otettu lapsiksi.

Kolmas oli tämä: Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen. Hän inspiroi Raamatun, hän valaisee meidän ymmärryksemme käsittämään Raamatun totuuksia ja hän osoittaa meille, kuinka Raamatun totuudet todistavat Jeesuksesta Kristuksesta.

Tämän kaiken olemme oppineet tähän mennessä. Ja nyt vasta olemme pääsemässä alkuun! Saamme nähdä uudestaan ja uudestaan, kuinka Pyhällä Hengellä on täydellinen rooli ja elintärkeä osuus kaikessa, missä Jumalan työ etenee meissä.

Tänään meidän on tarkoitus pohtia sitä Pyhän Hengen työn tajunnan räjäyttävää puolta, joka on ilmeinen, kun vaan tulee ajatelleeksi asiaa, mutta jota emme vaan tule ajatelleeksi tarpeeksi! Tämä teema on:

Pyhä Henki asuu meissä

Ja ”meillä” tarkoitan sitä, mitä aina näissä artikkeleissani. ”Me” viittaa siis todellisiin kristittyihin, niihin jotka ovat uskon kautta Jeesuksen Kristuksen seuraajia.

Pyhä Henki siis asuu meissä. Kuunnellaanpa Jeesuksen omia sanoja. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 Jeesus on kertomassa seuraajilleen, että hän on lähdössä pois.

Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Joh.14:16-17.

Luetaan sama kohta vielä vanhasta käännöksestä:

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Joh.14:16-17 KR38.

(Rukoilkaamme…)

Jeesus oli siis lähdössä pois. Mutta hän ei aikonut jättää seuraajiaan yksin. Hän aikoi antaa heille Tärkeän Seuralaisen (pyytämällä Isältä). Toisen (tarkoittaa siis eri persoonaa, mutta samankaltaista), sellaisen puolustajan, joka kulkee rinnalla. Hän on oleva Lohduttaja, Puolustaja, Neuvonantaja, Vierellä Kulkija, joka pysyisi heidän kanssaan.

Jeesus antaa hänelle nimen: Totuuden Henki. Kuten viime kerralla näimme, hän johtaa meidät kaikkeen totuuteen.

Maailma (suurin osa ihmiskuntaa) ei voi ottaa häntä vastaan, ei voi hyväksyä häntä eikä uskoa Henkeen, koska eivät voi nähdä häntä tai tuntea häntä. Mutta Jeesuksen seuraajat (sekä sinä että minä mukaan lukien) tuntevat hänet, koska hän elää meidän kanssamme (opetuslasten tapauksessa uskon, että hän oli heidän kanssaan sen kautta, että hän oli Jeesuksen kanssa) ja (viimeinen kohta): hän on meissä.

Helluntaipäivä ei ollut vielä tullut, mutta se luvattiin. Henki ei ollut vielä tullut, mutta hän oli tulossa. Ja hän ottaisi uskovat asunnokseen! ”On teissä oleva”.

Pyhä Henki siis asuu sisimmässämme ja on meissä. Se on ihmeellinen totuus! Sitä emme tule ajatelleeksi läheskään tarpeeksi usein. (jatkuu)

Matt Mitchell

Copyright © 2014 Matt Mitchell. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla pastori Mitchell’in blogista Hot Orthodoxy.