Neuvoja ahdistuneelle vaimolle

PDFicon20 Art Katz: Counsel to a Distressed Wife

Tässä oletetaan olevan kaasusuihku, jonka uusi tähti sinkoaa usein kahteen vastakkaiseen suuntaan. Toinen haara suihkusta vaan peittyy pimeän kaasun taakse. Kuva: ESA Hubble.

Tässä oletetaan olevan kaasusuihku, jonka uusi tähti sinkoaa usein kahteen vastakkaiseen suuntaan. Toinen haara suihkusta vaan peittyy pimeän kaasun taakse. Kuva: ESA Hubble.

(Tämä ote on kirjeestä, joka on lähetetty vaimolle, joka kärsii ahdistuksesta ja miehestään etääntymisestä.)

Epäilen, että menneisyydessänne on ollut tilanteita, jotka vaikuttavat nyt siihen, kuinka koette asioita, ja jotka suurentavat pelkojanne ja lisäävät epävarmuuttanne. Sellainen on mahdollista tapahtua kenelle tahansa. Tarvitaan aikaa vievä prosessi, jolloin Herra parantaa noita sisäisiä ja salattuja asioita.

Sinä aikana luulen, että ei ole syytä vapaasti ilmaista jokaista kiukkua ja huolta niin, että se vaikuttaa haitallisesti perheen rauhaan. Me voimme ja meidän täytyykin säilyttää itsekuri. Olemme velvolliset aina kunnioittamaan puolisoamme ja antamaan heille arvon silloinkin, kun he itse mitätöivät oman pelastuksensa. Vaimon viisaus talon rakentaa, vaimon tyhmyyteen talo sortuu. Sananl.14:1.

Jumala antaa teille armonsa, jos päätätte toimia vastuullisesti. Jos kunnioitat päätä, jonka Jumala on asettanut sinun yläpuolellesi, sinä kunnioitat Jumalaa. Kannattaa ennemmin tunnustaa hänen asemansa kuin vikoilla tai pilkata häntä hänen virheistään. Rohkaiskaa ja kannustakaa häntä, kun hän yrittää suoriutua osastaan. Tämä vapauttaa hänen voimavarojaan, jotta hän voi olla sellainen kuin pitää, ja se koituu teidän ja lastenne parhaaksi. Päästäkää irti peloistanne ja epävarmuudestanne heidän tulevaisuuttaan koskien ja luovuttakaa asia Herralle, joka henkäyksellään pitää kaiken koossa. Pyrkikää kasvamaan hänen ja yleensäkin Jumalan tuntemisessa, joka on liitossaan uskollinen ja pitää kiinni lupauksistaan. Huomatkaa, mikä on arvokasta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset.1.Piet.3:4-5.

Meidän kaikkien on aika kasvaa aikuisiksi eikä sortua lapselliseen nalkuttamiseen ja kiukutteluun. Meillä ei yksinkertaisesti ole kristittyinä vapautta sortua sellaiseen. Tällaisena uskovana vanhempana veljenä haluan rohkaista teitä murtamaan huonojen tottumusten voima ja menneisyyden luomat taipumukset ja vaeltamaan sillä tavoin kurinalaisesti, että se on kunniaksi Jumalan valtakunnalle, johon te yhdessä miehenne kanssa olette kutsutut mukaan. Rohkaiskaa mielenne Herrassa. Nöyrtykää ja pyytäkää anteeksi kaikkia niitä haavoja, joita miehenne on joutunut kestämään teidän kiivastumistenne johdosta. Pyytäkää anteeksi myös lapsilta, jotka ovat tulleet satutetuiksi, kun ovat joutuneet näkemään teidän kiukutteluanne. Ottakaamme vastaan vanhurskauden mukanaan tuoma rauha, joka on meidän perintömme uskovina ja jonka puolesta – jotta olisimme voineet sen saavuttaa – meidän Herramme on niin suunnattomasti kärsinyt.

Art Katz

Art Katz (1929-2007) oli messiaaninen kristitty ja toimi sananjulistajana kotimaassaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Artikkeli on käännetty hänen nettijulkaisustaan Art Katz Ministries. Art Katz’in perintöä vaalii Ben Israel Fellowship. Julkaistu luvalla.