Aarteen metsästäjä

Victoria Boyson: The Treasure Hunter

Tässä on galaksi NGC 3081, joka on seyfert-tyyppiä ja sijaitsee 86 vv:n päässä. Sillä on kirkas keskus, jota ympäröi valokehä. Kuva: ESA Hubble.

Tässä on galaksi NGC 3081, joka on seyfert-tyyppiä ja sijaitsee 86 miljoonan vv:n päässä. Sillä on kirkas keskus, jota ympäröi valokehä. Kuva: ESA Hubble.

Kun apostolinen sukupolvi jälleen ilmestyy, meidän pitäisi nähdä heissä ihmisiä, joita innoittaa halu elvyttää ja vapauttaa toisten ihmisten kohdalta Jumalan suunnitelma heidän elämäänsä varten. He katsovat ohi ilmeisten heikkouksien niissä ihmisissä, joista he löytävät mittaamattoman arvokkaita aarteita.

Apostolinen mies tai nainen menee väsymättä läpi siitä Vihollisen torjunnasta, kun se yrittää estää heitä löytämästä noita ihmisiä, joita on käytetty hyväksi ja jotka ovat joutuneet synnin kietomiksi, löytämästä noita kätkettyjä aarteita, jotka odottavat löytäjäänsä. Hänellä on Kristuksen sydän ja mieli ja hän näkee ihmiset lunastuksen silmälasien läpi. Hän on aarteen metsästäjä ja hän näkee maailman aika lailla eri tavoin kuin useimmat. Hän ei etsi aarrettaan kauppakeskuksista eikä palatseista, vaan niistä, jotka vihollisen toimesta on hylätty ja jätetty heitteille.

Aarteita kätkevät pellot
Hänen silmissään todellinen aarre löytyy sellaiselta unohdetulta pellolta, missä hoitamaton ruohikko on kasvanut ja naamioi sen alle kätketyt aarteet. Nuo muut, jotka ovat olleet keskittyneitä oman tulevaisuutensa rakentamiseen enemmän kuin veljien tukemiseen, ovat menneet ohi näiden unohdettujen niittyjen suomatta niille silmäystäkään. Väistämättä he ovat menettäneet joitakin niistä suurimmista aarteista, mitä Jumala olisi voinut antaa Kristuksen ruumiille.

Pyrkiessään tulemaan Kristuksen ruumiillistumaksi aarteen metsästäjä etsii suuria ihmisiä alhaisten ja nöyrien parista. Kristuksen suuruus hänessä on se ominaisuus, joka auttaa häntä tunnistamaan suuruutta toisissa. Ennen näkemättömällä kärsivällisyydellä hän kuuntelee yhden sydäntä särkevän elämäntarinan toisensa jälkeen, jotka ovat täynnä välinpitämättömyyttä ja hyväksikäyttöä, aina vaan halveksittavampaa kohtelua kuin edelliset. Timantin leikkaajan tarkkuudella hän hoitaa menneisyyden haavoja ristin välittämällä myötätunnolla.

Yksi toisensa jälkeen nämä unohdetut aarteet luodaan ennalleen, nostetaan uuteen arvoon ja asemaan Kristuksen perheväen keskellä. Aarteen metsästäjän arvostus heitä kohtaan antaa heille omanarvon tunteen, jollaista heillä ei ollut aiemmin. Heistä on nyt tullut aarteen metsästäjän arvostuksen takia kykeneviä vastaanottamaan taivaallisen Isän rakkautta ja anteeksiantoa, sen Isän, jota eivät aiemmin tunteneet, ja sen vuoksi heistä tulee iloisen kuuliaisia Karitsalle.

Tämän uudelleen arvioinnin lahjan kautta aarteen metsästäjä on tuonut valoon heidän oikean arvonsa. Nyt ne muutkin, jotka eivät ymmärtäneet heitä aikaisemmin, antavat periksi sille arvostukselle, jota aarteen metsästäjä heille osoittaa. He avaavat sydämensä ja ottavat vastaan aarteenetsijän uusimmat löydöt ja toivottavat heidät tervetulleiksi luottamuksensa piiriin samalla tavoin kuin heidätkin kerran nostettiin esiin hänen toimestaan.

Jumalan antamalla arvovallalla on aarteen etsijä nostanut veljensä hänelle kuuluvaan arvoon. Tämä kerran unohduksissa ollut aarre voi nyt ottaa itselleen sen oikeutetun aseman, joka hänellä on Karitsan sotajoukoissa.

Karitsan sotajoukot
Kun katsomme syvemmälle tämän aarteen metsästäjän elämään, huomaamme, että hän on ympäröinyt itsensä aarteilla, joita muut ovat pitäneet arvottomina. Mutta nyt nämä arvottomat, särkyneet ihmiset, ovat liittoutuneet yhteen aarteen metsästäjän komennossa muodostaakseen väkevän armeijan.

Mikä pelottava näky heistä onkaan yhtäkkiä tullut Vihollisen silmissä. Nuo, joita hän on lyönyt ja kohdellut kaltoin – nuo, jotka hän on heittänyt ulos ja kohdellut halveksivasti – ovat tulleet takaisin vaivatakseen häntä. Hän näkee nyt edessään voiman, jota ei voi pysäyttää, ja se koostuu niistä, jotka hän on pois ajaen torjunut.

Hän luuli tuhonneensa heidät alentamalla heidän arvonsa sitomalla heidät synnin siteeseen. Mutta nyt hän näkee heidät edessään jaloilleen nousseina, rohkeina ja jämäköinä, puettuina aarteen metsästäjän arvostukseen ja taivaan rakkauteen.

Tämä sotajoukko on päämääränsä valtaama: valloittaa vihollisen leiri ja riisua aseista Pimeyden vallat, ottaa haltuunsa ne, jotka vihollinen on pyydystänyt valheen verkkoihin.

Tuttuja kasvoja
Tämä suuri armeija on varustettu niillä aseilla, jotka Saatana on itse luonut. Jokainen side ja vamma, jonka hän on aiheuttanut, jokainen episodi tuskallista torjuntaa ja nöyryytystä, on kääntynyt voimalliseksi aseeksi häntä itseään vastaan.

Vihollinen tulee epätoivoiseksi, kun hän huomaa, mitä on tehnyt. Hän ei olekaan kyennyt halventamaan tätä aarretta roskaksi, vaan hän itse on varastaessaan, tappaessaan ja tuhotessaan luonut itselleen painajaisen – ne lunastetut sielut, jotka ovat omistautuneet hänen tuhoamiseensa.

Näitä mahtavia sotureita ei voi huijata enää itsekkyyteen eikä ylpeyteen. He ovat kulkeneet läpi kärsimysten tulen ja he loistavat taivaan kirkkautta. Heidän voimansa ei nojaa heihin itseensä, vaan siihen rakkauteen, joka heillä on toisiaan kohtaan. He arvostavat veljiään enemmän kuin itseään ja antavat itsensä heidän tähtensä alttiiksi, jos tarpeellista.

He ovat pelottomia, koska ovat kärsineet kaikki helvetin voimat, joita heidän päälleen on heitetty, ja he ovat kestäneet ne. Sen lisäksi he eivät elä itseään varten, vaan Taivaan Valtakuntaa ja Karitsaa varten. He ovat intohimoisesti omistautuneita kuninkaalleen ja antavat kaikkensa Hänen Valtakuntansa rakentamiseen.

Yhdellä silmäyksellä on Saatanalle käynyt selväksi, että ne, jotka hän yritti tuhota… tulevat tuhoamaan hänet.

Hän ei kykene enää vakuuttamaan heille, että heidän on vihattava itseään, kuten hän joskus teki, sillä he ovat vastaanottaneet vanhurskautuksen Karitsan elämää antavan veren kautta. Hänellä ei ole enää mitään heidän päälleen heitettävää, sillä nämä soturit ovat tulleet tutuiksi hänen juoniensa kanssa ja käyttävät nyt sitä tietoa häntä vastaan… hän on kauhuissaan.

Hän ymmärtää, että hänen aikansa alkaa olla loppu, sillä ne, jotka hän yritti tuhota, on nyt nostettu jaloilleen ja heille on annettu korkeampi arvovalta hengessä sen kaiken kaltoin kohtelun tuloksena, jonka ovat kestäneet. Omien viettelystensä kautta hän on kouluttanut heidät. Omien tihutöidensä ja hylkäämistensä kautta hän on aseistanut heidät.

Hän tietää paremmin kuin kukaan, kun hän katsoo loputtomia ihmismassoja, joita on yrittänyt tuhota, että samalla kun hän yritti syöstä valtaistuimelta alas ne, jotka olivat rakkaita taivaallisen Isän sydämelle – kun hän yritti kiukkuisella kateudella tuhota Jumalan silmäterän – hän sinetöi oman kohtalonsa.

Ne sielut, jotka hän halusi tuhota, ovat nyt voittamattomia sotureita.

Yhtä Kristuksessa
Tämä mahtava sotajoukko on yhdistynyt Kristuksen ruumis. Koska he ovat varustautuneet epäitsekkäällä rakkaudella toisiaan kohtaan, he eivät enää kompastele toinen toisiinsa, kuten he joskus tekivät – he kieltäytyvät ”rikkomasta rintamaa”. He arvostavat aarteen metsästäjän johtajuutta ja odottavat häneltä ohjeita. He katsovat häneen, josko hän antaisi käskyn hyökätä – jotta saisivat lähteä liikkeelle toteuttamaan elämänsä suunnitelmaa.

Kun aarteen metsästäjä johtaa armeijaa, joka koostuu hylätyistä, arvottomista ja kuitenkin noista, jotka ovat tosi arvokkaita ja roskaläjästä pelastettuja, hän laskee miekkansa ja suuntaa sen suoraan kohti vihollista ja päästää valloilleen sen, mitä helvetti on pelännyt. Yhdellä sanalla hän lähettää väkensä hävittämään Pimeyden valtakuntaa.

Kun he tunkeutuvat sisään Pimeyden valtakuntaan, he tavoittavat lukemattomia sieluja, joita kerran pidettiin hyödyttöminä ja yhtä toivottomina kuin heidän kerran luultiin olevan. He polkevat vihollisen jalkoihinsa ja murskaavat hänet. Hänen puolustuskykynsä on olematon.

Karitsan vihollinen jauhautuu tomuksi, hänen elämäntyönsä riistetään häneltä hetkessä. Pimeyden valtakunta kärsii perusteellisen hävityksen ja lisää kätkettyjä aarteita kaivetaan esiin ja lähetetään armon niityille… taivaaseen maan päällä… seurakuntaan, missä vasta valmistuneet aarteen metsästäjät odottavat heidän saapumistaan.

Saatuaan voiton tappion kärsineestä vihollisestaan, he seisovat ja nostavat katseensa taivasta kohti ja yhteen ääneen huutavat: ”TAIVAAN VALTAKUNNALLE JA KARITSALLE!”

Victoria Boyson, Inc. © 2003 -2005

http://www.boyson.org/

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu suomeksi täällä.