Elämän tien vaellus

Francis Frangipane: The Way of the Eternal Life

Tämä kierteisgalaksi NGC 1566 sijaitsee n.40 miljoonan vv:n päässä maasta. Sen keskus on valovoimainen, koska se on tyypiltään ns. Seyfert-galaksi. Se on kaiksita seyfert-galakseista toiseksi kirkkain. Kuva: ESA Hubble.

Tämä kierteisgalaksi NGC 1566 sijaitsee n.40 miljoonan vv:n päässä maasta. Sen keskus on valovoimainen, koska se on tyypiltään ns. Seyfert-galaksi. Se on kaikista seyfert-galakseista toiseksi kirkkain. Kuva: ESA Hubble.

Jumaliset lopun ajan ihmiset ”lopettavat ajan”. Tarkoitan tällä sitä, että kun lähestymme ajan loppua, me saamme yhä enemmän oppia, miten tulee vaeltaa elämän tietä, miten nousta ylitse niiden rajoitusten ja pakkojen, joita meillä tässä ajassa on. Saamme nähdä, mitä on tuleva tapahtumaan, ja joko vältämme ne tai ilmoitamme niistä, mutta ne eivät rajoita meitä.

Jeesus opetti, että niillä, jotka ottavat Hänet vastaan, on ”ikuinen elämä” (Joh.3:16). Juuri nyt meillä on ikuinen elämä hengessämme. Mutta kuinka me pääsemme ajattomaan Jumalan läsnäoloon? Tämä on vakava kysymys, sillä meistä on tullut enemmän ”tietoisia ajasta” kuin ”tietoisia Jumalasta”. Aikataulut, kokoukset, tapaamiset ja määräpäivät lietsovat kaikki meissä huolissaan olemista ja pakottavat meidät elämään horisontaalisesti ihmisten tasossa sen sijasta että eläisimme pystysuuntaisesti Jumalan kanssa.

Herran tahto on vapauttaa meidät huolien kantamisesta, mutta se on mahdollista vain, jos me todella opimme vaeltamaan Pyhässä Hengessä. Surullinen tosiasia on, että useimmat kristityt eivät vietä aikaa Pyhän Hengen kanssa. Me rukoilemme, jopa huudamme avuksi Herraa, mutta harvassa ovat ne, jotka ovat vaalineet hetki hetkeltä avoimmuuttaan Jumalan Hengelle.

Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Joh.16:13.

Pyhä Henki ”johtaa… puhuu… ilmoittaa” meille sen, mitä emme mitenkään muuten voisi tietää tai tavoittaa. Johdattaminen, puhuminen ja ilmoittaminen ovat tapoja viestiä. Yksinkertaisesti sanoen Isä lähetti Pyhän Hengen puhumaan meille.

Jeremia sanoi, että sydän on petollinen yli kaiken. Emme kykene näkemään itseämme objektiivisesti. Mutta Pyhä Henki, joka on Totuuden Henki, näkee ja ymmärtää meidät läpikotaisin. Luota Häneen, Häntä ei voi pettää. Muinaiset kreikkalaiset käyttivät samaa sanaa ”totuudesta” kuin ”todellisuudestakin”. Näin ollen me voimme tarkasti sanoa, että Pyhä Henki on ”Todellisuuden Henki”. Hän näyttää meille meidän tarpeidemme todellisuuden ja Jumalan vastauksien todellisuuden. Hänen kuuntelemisensa on samaa kuin kuunnella ikuisen elämän ääntä.

Jeesus eli jatkuvassa yhteydessä Pyhään Henkeen. Ihmeet, joita hän teki, tapahtuivat Pyhän Hengen voiman kautta. Hengen kautta Hän näki, mitä Isä teki, ja kuuli sanoja, joita Isä puhui. Jokainen toimintasuunnitelma, johon päädymme, kalpenee sen rinnalla, että näemme Jumalan ja teemme samaa mitä Jumala tekee ja kuulemme mitä Jumala sanoo ja sanomme samaa mitä Jumala sanoo. Ymmärräthän, että Jeesus eli ajan ulottuvuudessa, mutta ei ollut ajan rajoittama. Hänen tajuntansa oli aina tietoinen ikuisesta todellisuudesta.

Eivät edes hälyttävät uutiset Lasaruksen sairaudesta saaneet Jeesusta toimimaan hätäilevästi. Niin oikealta kuin olisi tuntunutkin rynnätä heti Lasaruksen avuksi, Jeesus oli tietoinen toisesta todellisuudesta. Hän oli tietoinen taivaallisesta Isästä. Koska hän tiesi, että Isä aikoi herättää Lasaruksen kuolleista, hän ei ryhtynyt mihinkään kädenvääntöön asiassa tai antanut hätiköityjen ajatusten tai huolten painojen johdattaa itseään.

Voi kuinka meidänkin tulisi vaeltaa Hengessä tänä päivänä. Kaikissa tilanteissa me olisimme tietoisia Jumalan läsnäolosta elämässämme!

Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Jes.55:8-9.

Jumalalla on kokonaan toiset ajatukset ja tavat toimia kuin meillä ja kuitenkin Hän kutsuu meitä pysymään hänessä!

Rakkaat ystävät, me emme ole ainoastaan inhimillisiä olentoja. Jokainen meistä on Pyhän Hengen temppeli, mutta meidän tulee vaalia kuulevaa sydäntä, jos haluamme tehdä asioita, joita Jumala tekee. Kristitty ei ole vain kuka tahansa, joka elää luonnollista elämää ja toivoo, että Jumala siunaisi häntä. Ei, Jumalalla on meitä varten jotakin enemmän. Jeesus antoi meille mittapuun ja Hän on antanut meille Pyhän Hengen, jotta voimme seurata häntä.

Hengen täyttämä?
Kun me synnymme uudesti, me aloitamme matkanteon yhdessä Pyhän Hengen kanssa. Henki antaa meille lahjoja, että kasvaisimme, hän kastaa meidät voimalla korkeudesta lisätäkseen meidän tehokkuuttamme. Kaiken tuon on tarkoitus johtaa meitä siihen, että olemme todella täytettyjä Pyhällä Hengellä, niin että ajattelemme ja toimimme niin kuin Jeesus.

Monet meistä ajattelemme, että olemme jo täytetyt Pyhällä Hengellä, mutta emme ole. Meissä on kolme neljäsosaa meitä itseämme ja yksi neljäsosa Pyhää Henkeä ja me luulemme, että meissä on ainakin gallonan verran Jumalaa. Meidän sydämessämme on kuitenkin aivan liikaa omaa tahtoa. Amerikassa jotkut pastorit luovat itsestään kuvaa, että he ovat Hengen täyttämiä ja sanovat, että he paimentavat Hengen täyttämää seurakuntaa. Ollakseni täysin suorapuheinen, minä en ole koskaan käynyt seurakunnassa, joka olisi todella Hengen täyttämä. Apostolien teoissa me näemme kuvan seurakunnasta, joka elää Hengen täyttämää elämää. Johtajat kokoontuivat joka päivä rukoilemaan ja matkalla rukouskokoukseen heidän varjonsa paransivat sairaita! Heidän uhrinsa oli tarkoitettu köyhien ruokkimiseen. Heidän keskellään vallitsi rakkaudellinen ja yhteisöllinen henki, jonka vuoksi he pitivät kaikkea yhteisenä. Siinä ilmapiirissä seurakunta kasvoi ilmiömäisesti.

Jotkut teistä saattavat ajatella: ”Minun seurakuntani on pääsemässä aika lähelle tuota esimerkkiä!” Ai niin, unohdin mainita, että Hengen täyttämässä seurakunnassa ei voi valehdella tai on kuoleman oma! (ks.Ap.t.)

Ymmärräthän, ei ole hyvä ajatella, että olemme hengellisesti pidemmällä kuin olemme. Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin, syvemmälle ikuiseen elämään. Jos sinulla on hengellinen lahja, ei se tarkoita, että olet täyttynyt Pyhällä Hengellä. Se, että olet uudestisyntynyt, ei sekään tarkoita, että olet täyttynyt Pyhällä Hengellä. En ole koskaan tavannut ketään todella kypsää henkilöä, joka olisi ollut hätäinen. Ei kukaan, joka hermoilee ajan takia, voi olla oikeasti Pyhän Hengen johdossa.

Mihin menemme tästä?
Meidän etsiessämme ikuisen elämän tietä, meidän tulee antaa Pyhän Hengen kaivaa meidän sydämestämme vanha luonto pois. Jos haluamme virittää itsemme Jumalan kanavalle, meidän täytyy virittää itsemme ulos ”minä-kanavalta”, sieltä missä huolet, pelot ja synnit asustavat.

Haluan sydämen, joka kuulee Jumalan äänen, haluan käsityskyvyn, joka näkee Jumalan. Olemme liikaa vielä maailman mukaisia. Kuinka murramme tämän? Vietä aikaa Pyhän Hengen kanssa. Pyydä häntä puhumaan sinulle ja kirjoita ihan muistiin, mitä tunnet, että hän puhui. Jos haluamme lisää Jumalaa, meidän tulee vaalia Hänen läsnäolonsa tuntemista ja etenkin kuunnella Hänen ääntään.

Meidän tulee myös uskoa ja luottaa, että Henki on täällä auttaakseen meitä. Sakarja 4:6 opettaa meille, että ei väellä eikä voimalla, vaan Jumalan Hengen kautta tulee kaikki onnistuminen. Apostolien teot 2:17 kertoo meille, että lopun aikana Jumala haluaa vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Rakastan tuota sanaa ”vuodattaa”. Lakatkaamme ajattelemasta ”muutaman tipan verran” ja ajatelkaamme Niagaran putouksia!

On aika astua ulos laatikosta, jonka nimi on ”aika”, ja alkaa elää Hengessä. En tarkoita, että sinun pitäisi tulla epäluotettavaksi ja myöhästellä tapaamisistasi, vaan että antaudut siihen oppimiseen, että saat taidon kuulla Jumalan äänen ja elää Hänen läsnäolossaan. Jos olet yksi Jumalan lopun ajan valituista, silloin on aika nousta tämän ajan paineiden yläpuolelle ja vaeltaa ikuisen elämän tietä.

Francis Frangipane

Copyright 2004-2005 Arrow Publications.

Julkaistu luvalla. Francis Frangipane toimii pastorina Yhdysvalloissa, Cedar Rapidsissa, Iowassa. Hänen nettisivujensa osoite on http://www.frangipane.org/

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu suomeksi täällä.