Yhdellä jalalla juoksemista

PDFicon20 Ross Rohde: Running on One Leg

Tässä on tiivis ryhmä galakseja, joiden vetovoima saa ne mukaan avaruuden "menuettiin". Kyseessä on Hickson 87, jossa tanssi etenee miljoonien vuosien pituisissa tahdeissa. Kuva: ESA Hubble.

Tässä on tiivis ryhmä galakseja, joiden vetovoima saa ne mukaan avaruuden ”menuettiin”. Kyseessä on Hickson 87, jossa tanssi etenee miljoonien vuosien pituisissa tahdeissa. Kuva: ESA Hubble.

Pidin hiljattain puheen orgaanisen seurakunnan konferenssissa. Puheeni otsikko oli ”Käytännön hengellinen elämä”. Siinä yritin vastata kysymykseen, minkälaista hengellisyyttä tarvitsemme, jos haluamme nähdä Jeesus-tartuntaa muistuttavaa liikehdintää orgaanisen seurakunnan puitteissa täällä länsirannikolla.

Minusta se on hyvä kysymys. Oletko sinä kysynyt itseltäsi mitään vastaavaa? Tässä ajatuksiani:

Hyppelyä

Monet ovat yrittäneet tehdä työtä orgaanisen seurakuntamallin puitteissa vähän kuin yrittäisimme hypellä yhdellä jalalla ja senkin sillä huonommalla. Kuvittele, että seisoisit vasemman jalkasi varassa ja yrittäisit sitten juosta. Vähän kömpelöä, vai mitä? Vasen jalka edustaa meidän hengellisen työmme inhimillistä puolta: malleja, menetelmiä, tekniikoita, opinkappaleita, tavoitteita… ymmärrät, mitä tarkoitan. Eivät nämä ole huonoja asioita. Loppujen lopuksihan on tarpeellista, että Jumala antaa meille tietynlaisia malleja, tekniikoita ja menetelmiä jne. jos haluamme saattaa työmme loppuun. Mutta näihin asioihin keskittyminen on lopulta vain hyppelyä, kun meidän pitäisi pyrähtää juoksuun.

Ontumista

Oletko oivaltanut, että Jeesus ei koskaan sanonut: ”Jos saatte parhaat tekniikat käyntiin kunnolla heti alusta, te kannatte paljon hedelmää”. Mitä hän siis sanoi? Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joh.15:5. Tekniikat ja kaikki muu sellainen ovat itsessään täysin hyödyttömiä. Ne ovat arvottomia, koska todellinen hedelmä tulee Jeesukselta, ei meiltä. Hän kantaa hedelmää meidän kauttamme, me emme voi kantaa hedelmää häntä varten. Juuri sitä hän tarkoitti, kun hän sanoi Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Nyt meidän on otettava käyttöön toinenkin jalka, hengen läsnäolo meissä. Se on meidän vahvempi jalkamme. Nyt voimme mennä eteenpäin, tarkemmin sanoen ontua eteenpäin. Ontuako? Niin, yksilöt jotka tekevät työtä yksin pysyen yhteydessä Jumalaan hengen läsnäolon kautta, voivat mennä eteenpäin, mutta siinä ei vielä ole toiminnassa se voima, joka on luonteenomaista Jeesus-liikkeille. Se on jo hyvä alku, mutta se ei vielä ole sitä, mitä Jumala on varannut meille. Älä silti revi pelihousujasi, kuuntele, mitä sanottavaa minulla on.

Juoksemista

Jeesus-tartuntaa muistuttavat liikehdinnät ovat erilaisia kuin vain sellaiset, joissa hurskaat ihmiset palvelevat hengessä. Niiden keskellä on paljon enemmän voimaa. Ja luulen, että Jumala haluaa meidän toimivan sellaisessa voimassa. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus vietti 40 päivää opetuslasten kanssa ja nousi sitten taivaaseen. Mutta ennen taivaaseen astumistaan, hän sanoi heille: Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ap.t.1:7-8. Tämän innoittamina 120 hänen opetuslastaan kokoontui yläsaliin ja rukoili siellä 10 päivää… sitten taivas avautui. Minun ei ole tarpeen kertoa teille tarinan loppua, te tunnette sen hyvin.

Et ehkä tiedä, mutta kautta kristinuskon historian on tapahtunut joitakin pieniä uusintoja helluntaista. Kun niitä tapahtuu, esiintyy niissä paljon voimaa, aika outojakin voimavaikutuksia ja evankeliumi leviää nopeasti ja valtavalla voimalla. Ne samat ihmiset, jotka aiemmin julistivat evankeliumia keskinkertaisin tuloksin, julistavat sitä nyt aivan uskomattoman voimallisesti.

  • Luuletko, että voimme edistää Jumalan valtakunnan asiaa keskittymällä tekniikoihin, menetelmiin ja sen sellaisiin?
  • Oletko koskaan huomannut miettiväsi, jos vain oppisin tekemään kaiken ”oikein”, työni alkaisi edistyä?
  • Miksi luulet, että Jeesus tarjoaa hedelmää, enemmän hedelmää, paljon hedelmää ja hedelmää, joka pysyy, vain niille, jotka pysyvät hänessä?
  • Oletko sitä mieltä, että olen erehtynyt, kun epäilen, voimmeko kehittää voimallista hengellistä työtä vain opiskelemalla menetelmiä ja ottamalla käyttöön parhaat tekniikat?

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.