Kuulijoita vai tekijöitä? Osa1

PDFicon20 Ross Rohde: Hearers Or Doers?

Hubblen tutkiva silmä on suunnattu Linnunradan keskustaa kohti, alueelle jossa ei ole pimeää pölyä kovin paljon, ja on saatu kuva, jossa on valtava määrä erilaisia tähtiä. Suurin osa niistä on vanhoja tähtiä, joiden avulla saadaan selville asioita galaksimme kehityksestä. Kuva: ESA Hubble.

Hubblen tutkiva silmä on suunnattu Linnunradan keskustaa kohti, alueelle jossa ei ole pimeää pölyä kovin paljon, ja on saatu kuva, jossa on valtava määrä erilaisia tähtiä. Suurin osa niistä on vanhoja tähtiä, joiden avulla saadaan selville asioita galaksimme kehityksestä. Kuva: ESA Hubble.

Kysy itseltäsi: ”Ovatko useimmat tuntemasi kristityt pelkkiä Jumalan sanan kuuntelijoita vai tekevätkö he todella, mitä sana kehottaa?” Viittaan tässä tietenkin Jaakobin kirjeen kohtaan, jossa sanotaan: Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä – älkää pettäkö itseänne. Jaak.1.22.

Tämä ei ole välttämättä ihan mustavalkoinen asia. On olemassa erilaisia ”tekemisen” tasoja. Haluan antaa muutaman esimerkin.

Jotkut olettavat, että jos he käyvät viikoittain kirkossa ja ovat osa kristillistä tai oman seurakuntansa elämää, he ovat sanan tekijöitä. Minä taas suoraan sanoen kutsuisin heitä pelkiksi kuuntelijoiksi. Toisista tuntuu, että jos he kuuntelevat saarnoja ja heillä on jokin ympäripyöreä kristillinen hartauselämä, jonka puitteissa he yrittävät olla kilttejä ihmisiä, silloin he ovat sanan tekijöitä. Mutta onko se todellakin sama kuin ”tehdä sanan mukaan”? Toiset taas kartoittavat kaikki Raamatun käskyt ja käyttävät niitä moraalisen elämänsä ohjeina. Onko siinä kysymys sanan tekemisestä vai onko se vain lainalaisuutta? Jotkut keskustelevat seurakunnasta, oppiasioista ja Raamatun jakeista koko ajan toisten uskovien kanssa. Jotkut yrittävät toteuttaa Raamatun periaatteita elämässään seuraten esimerkiksi sitä sanaa, joka kehottaa: Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Joh.13:34. Olemmeko päässeet nyt asian ytimeen? On vielä niitäkin, jotka ajattelevat, että sanan todeksi elämisessä on kysymys Hengen läsnäolosta heidän elämässään, jolloin Henki puhuu heidän sydämelleen ja mieleensä asioista (Hepr.8:10) ja vaikuttaa heissä niin että heillä on sekä tahto että voima elää niin kuin Jumala heidän haluaa elävän. Viimeisenä voidaan mainita ihmiset, jotka ovat vieläkin tavoitteellisempia. Kun he lukevat Raamatun kohdan, he kysyvät heti Jumalalta, millä tavalla he voivat laittaa kyseisen sanankohdan käytäntöön saman tien, jonka jälkeen he lähtevät päiväänsä ja tekevät asioita Jumalan johdatuksen, hallintavallan ja voiman alaisuudessa.

Joten voimme kysyä, missä sinä ja minä menemme tässä asiassa. Olemmeko todella vain sanan kuuntelijoita vai tekijöitä? Tämä kaikki on noussut mieleeni, kun olen opetuslapseuttanut neljää mieshenkilöä, jotka sain johtaa uskon tielle pienryhmässä. Kokeilen heidän kanssaan suppeaa ohjelmaa, jonka otsikko on Discovery Bible Study, jonka on laatinut David Watson. Siinä opinto-ohjelmassa on kysymys kolmesta yksinkertaisesta askelesta ja viimeisenä kohtana on tavoitteena kirjoittaa ylös ”tahdon”-lauseita. Idea on siinä, että opiskeltuamme yhdessä Raamattua me kirjoitamme kukin kolme ”tahdon”-lausetta sen suhteen, miten minä aion omassa elämässäni laittaa oppimiani asioita käytäntöön saman tien. Sitten tulemme yhteen seuraavan kerran ja kerromme toisillemme, kuinka homma sujui. Se on konseptina aika yksinkertainen, mutta ei aina ihan helppo viedä läpi. (jatkuu)

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.