Armahdus katumattomalle kansalle

Francis Frangipane: Pardon for an Unrepentant People

ISS-avaruusaseman lentäessä pohjoisen Tyynenmeren ylitse, astronautit kuvasivat tämän näkymän 4. tammikuuta 2013. Kuva: NASA

ISS-avaruusaseman lentäessä pohjoisen Tyynenmeren ylitse, astronautit kuvasivat tämän näkymän 4. tammikuuta 2013. Kuva: NASA

Mooses lähetti Kanaanin maahan kaksitoista vakoojaa, jotta he raportoisivat alueen tilanteesta. Kun he palasivat, kymmenen heistä sanoi, että maa oli tosin hyvä, mutta maan asukkaat voittaisivat taistelussa israelilaiset. Vaikka Kaaleb ja Joosua olivat toista mieltä ja vakuuttivat, että israelilaiset pystyisivät varmasti karkottamaan maan asukkaat, kansa nurisi, valitti ja kapinoi, jopa uhkasi kivittää Kaalebin ja Joosuan ja palata uusien päälliköiden johdolla Egyptiin. Herran viha syttyi heitä vastaan ja oli vähällä tuoda tuomion kansan päälle (4.Moos.13-14).


Mooses – uskollisena palvelijana – joutui jälleen kerran rukoilemaan:

Herra, näytä nyt voimasi suuruus! Olethan sanonut: ’Herra on kärsivällinen, ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän antaa anteeksi pahat teot ja rikkomukset, mutta ei jätä syyllistä rankaisematta. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen hän panee lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista.’ 4.Moos.14:17-18.

Aivan kuin Aabraham oli rukoillut vuosisatoja aiemmin, myös Mooses keskittyi kahteen asiaan: Herran uskollisuuteen ja hänen suureen armoonsa. Kun Jumalan sana toteaa, että Herra ”ei jätä syyllistä rankaisematta” (jae 18), siinä tarkoitetaan niitä, jotka  tekevät syntiä, mutta eivät kadu mitään. Siinäkin tilanteessa on kuitenkin mahdollista vedota Jumalan armoon.

Tiedämme, että israelilaiset olivat kapinoineet, mutta he tuskin olivat tietoisia siitä, että heidän tekonsa oli saattanut heidät Jumalan vihan suhteen kuilun partaalle. Toisaalta Jumala näki syntisen kansan, joka ei katunut, ja toisaalta hän näki yhden miehen, Mooseksen, rukoilevan. Vaikka profeetta hyvin tiesi, että Herra ”ei jättäisi syntistä rankaisematta”, Mooses edelleen rukoili, että Jumala antaisi Israelille anteeksi:

Koska siis armosi on suuri, anna kansallesi anteeksi sen pahat teot, niin kuin olet tähänkin asti antanut sille anteeksi aina Egyptistä lähdöstä saakka (4.Moos.14:19).

Huomatkaa, minkä hämmästyttävän vastauksen Mooses saa armon anomukseensa. Hän sanoi: Minä annan anteeksi, niin kuin pyysit (jae 20). Ihmeellistä!

Kolme miljoonaa israelilaista kieltäytyi katumasta, heidän sydämensä ei pehmennyt tunnustamaan syntejään sen paremmin Jumalalle kuin toisilleen. Kenelläkään uppiniskaisella israelilaisella ei ollut särkynyt sydän tai murtunut mieli. Kuitenkin Herra sanoi: ”Minä olen antanut heille anteeksi.” Tämä vastaus on minusta äärimmäisen hämmästyttävä. Herra antoi israelilaisille anteeksi ”Mooseksen sanojen vuoksi”. Ällistyttävää.

Yksi mies sai armon Jumalan silmissä ja se toi anteeksiantamuksen kolmelle miljoonalle, jotka eivät olleet parannukseen taipuneet.

Mutta jos mielimme ajatella, että tässä on kysymyksessä jonkinlainen halpa armo, Herra siinä vahvisti tavoitteensa koskien kaikkia kansoja, ei vain Israelia. Hän sanoi: Mutta niin totta kuin minä elän … Herran kirkkaus ja valta ulottuu kaikkialle (jae 21).

Herran määrätietoisia tavoitteita ei voida asettaa neuvottelupöydälle. Hän sanoo tosiasiallisesti: ”Vaikka annankin anteeksi, en aio muuttaa suunnitelmiani. Koko maailma saa nähdä minun kunniani.”

Kun pyydämme Jumalan armoa, emme voi odottaa, että hän tekee kompromisseja aikomustensa suhteen tai laskee rimaa. Pyydämme vain, että hän antaa anteeksi kansan synnit ja osoittaa armoaan voidakseen saattaa suunnitelmansa täytäntöön. Tosiasiassa olemme täysin samaa mieltä hänen oikeudenmukaisista tuomioistaan. Me haluamme innolla nähdä, että hänen kirkkautensa täyttää Pohjois- Väli- ja Etelä-Amerikan, ja pyyhkii yli Euroopan, Afrikan ja Aasian, että se uudistaa Israelin kansan ja koskettaa Lähi-itää, Australiaa ja kaikkea maailmaa. Me huudamme kaikuvasti ”kyllä!” Jumalan päämäärille. ”Täytä maamme sinun kirkkautesi kunnialla, Herra!”

Mutta me rukoilemme myös ”siihen asti, kun sinun päämääräsi on saavutettu, tuo esiin armosi. Anna anteeksi, Herra, kansasi synnit!”

Tarvitsetko näyn siitä, mikä on Jumalan lopullinen tavoite sinun kansasi suhteen? Herran ääni on luvannut: niin totta kuin minä elän … Herran kirkkaus ja valta ulottuu kaikkialle (jae 21). Sinun kansakuntasi on osa maailman kansoja ja yhtä lailla kuin muutkin kansat se on Jumalan sydämellä. Hän kuulee meidän rukouksemme, kun anomme armoa ja kurkotamme hänen kanssaan yhdessä kohti päämäärää.

Francis Frangipane

Copyright © 2013 Francis Frangipane

Tämä artikkeli on ote kirjasta The Power of One Christlike Life , jonka on kustantanut Arrow Publications, Inc.

1 kommentti

    • Helena on 17.02.2013 at 19:01

    On todella suuren suuri ihme, että Jumala voi antaa tuon kaltaisen rukousvastauksen yhdelle ihmiselle. Se todella rohkaisee pyytämään Herralta suuria asioita.

Kommentit eivät ole päällä.