Älä anna pettää itseäsi, osa1

PDFicon20 Peggy Kannaday: Do Not Be Deceived

Tässä kuvassa on kierteisgalaksi NGC 1313. Kuva on koostettu usean eri laitteen ottamista kuvista. Kuva: ESA Hubble.

Tässä kuvassa on kierteisgalaksi NGC 1313. Kuva on koostettu usean eri laitteen ottamista kuvista. Kuva: ESA Hubble.

Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. 1.Kor.6:9-11.

Nykyaikana kirkot, jotka hyväksikäyttävät verojärjestelmää ja ovat antikristillisen järjestyksen alaisia, levittävät erilaisia harhaoppeja. Jotta voisivat säilyttää verovapautensa, ne alistuvat jumalattomiin lakeihin ja määräyksiin.

Nämä ”kristityt” ovat päättäneet asettaa ahneutensa Jumalan sanan edelle ja siksi heidän seurakuntiaan pitäisi boikotoida. Niiden vaatimukset, jotka ovat suoneet heille verovapauden, kasvavat kasvamistaan. Nämä niin kutsutut ”kristilliset” johtajat ovat yhdestä hernekeitosta myyneet vapautensa ja mahdollisuutensa elää Pyhän Hengen johtamina. Heistä on tullut antikristillisen järjestelmän ja heidän salakavalien ja jumalattomien hankkeittensa vankeja.

Nämä johtajat tunnetaan hedelmistään. He välittävät enemmän rahasta kuin niistä ihmisistä, jotka on heidän haltuunsa uskottu, eivätkä he sen vuoksi tee seurakunnistaan Kaikkien Kansojen Rukoushuoneita, kuten Herra Jeesus Kristus käski meidän tehdä.

Rukouksessa on voiton avain

Pahan valtakunnassa pelätään rukousta enemmän kuin kaikkia massatuhoaseita yhteensä. Sen vuoksi rukouksesta on melkein tullut monissa seurakunnissa liian vanhanaikaista ja jos se sentään vielä sallitaan, ei sitä pidetä huipputärkeänä.

Jumala on antanut kansalleen ylivallan vihollisesta, mutta me emme aina osaa käyttää tätä arvovaltaamme. Miksi Jumala antoi meille, omalle kansalleen, tämän arvovallan? Jotta ottaisimme viholliselta takaisin oman kotimme, perheemme, yhteisömme ja kansakuntamme, jotka pahimmat vihollisemme ovat kaapanneet itselleen.

Nämä Jumalan ja hänen kansansa viholliset on lyöty ristillä 2000 vuotta sitten ja Herra on sanonut meille, että mikään ei meitä vahingoita, kun Jumalan voimassa kukistamme kaikki hänen vihollisensa.

Valitettavasti me kristityt olemme mukautuneet maailman moraaliin. Monissa tapauksissa olemme antaneet ylivaltamme pois vain saadaksemme etuoikeuksia, valtaa, rahaa ja turvallisuutta.

Maailmanjärjestyksessä ei kuitenkaan ole mitään turvallisuutta. Se alkaa haihtua olemattomiin. Ihmiskunnan apu ja etenkin sielunvihollisen tarjoama petos on kaikki tyhjää ja arvotonta.

Monet ihmiset myyvät sielunsa saadakseen jotakin, joka palaa tulevina päivinä. He joutuvat petetyiksi, harhautetuiksi ja perin huijatuiksi, ja lukematon määrä ihmisiä luottaa lupauksiin, jotka eivät koskaan täyty. (jatkuu)

Peggy Kannaday

Copyright © Peggy Kannaday. Julkaistu luvalla. Artikkeli on suomennettu Peggy Kannadayn blogista Happy707