Jumalan huolenpito

autoYksi huoli, joka yhdistää vähän kaikkia ihmisiä, on huoli toimeentulosta. Euroopan talouskriisi on heijastunut Suomeenkin ja moni on joutunut kokemaan taantuman seurauksena työttömyyttä. Asuntovelalliset pelkäävät asuntomarkkinoiden romahdusta, korkojen nousua tai muuta, mikä vie pohjan kohtuuhintaiselta asumiselta. Vaikeimmassa asemassa tässä huonossa taloustilanteessa ovat nuoret, jotka syrjäytyvät jo ennen työuran alkamista.

Raamattu sisältää taloudellista elämää koskevia lupauksia, joita jotkut voivat pitää ylioptimistisina. Esimerkiksi: Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Ps.13:6. Entäs tämä seuraava lupaus sitten? Herra pitää huolen omiensa jokaisesta päivästä, eikä heidän perintöosansa koskaan häviä. Ps.37:18. Jumalan lupaukset jatkuvat katkeamatta läpi Raamatun: Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. 1.Piet.5:7.

Toimeentulon etsimisestä on tullut monille elämän suurin tarkoitus ja sisältö. Jatkuvasti pitää olla töissä, varsinkin ylitöissä. Jatkuvasti pitää keksiä uusia tulonlähteitä ja yrittää eri tavoin ansaita lisää rahaa. Monet ovat sitoneet itsensä oravanpyörään, jossa kaikki pyörii vain yhden asian ympärillä – rahan. Myös kristityillä on vaara joutua tähän kierteeseen. Suosittelen omasta puolestani velattomaan talouteen siirtymistä, mutta monille se on yksinkertaisesti mahdotonta. Tämä Jumalan sanan ohje on kuitenkin pätevä ja aina ajankohtainen:

Älkää juosko rahan perässä, vaan tyytykää siihen, mitä teillä on. Jumala on itse sanonut: – Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Hepr.13:5.

On yksi tapa varmistaa, että Jumalan huolenpito on takuuvarmaa. Varmaahan se on aina Jumalan puolelta, mutta oma epäusko voi haitata meitä ja saada meidät pelkäämään. Siksi omaa uskoa Jumalan huolenpitoon voi vahvistaa yksinkertaisella tavalla – antamalla omastaan Jumalalle. Rahaa, aikaa, taitoja – mitä vaan sinulla on. Jumalan sana rohkaisee antamaan jopa puutteesta, ei vain yltäkylläisyydestä (Luuk.21:3). Kymmenyksiä voidaan pitää Vanhan liiton lakina, mutta sen sijaan antamista (joka toteutetaan muodossa missä tahansa) voidaan pitää kuuluvana Kristuksen lakiin. Vaikka kymmenyksistä voidaan olla montaa mieltä, lainaan silti Malakian kirjasta kohtaa, joka puhuu selvää kieltä antamisen puolesta: Tuokaa täydet kymmenykset aarrekammioon, jotta temppelissäni olisi ruokaa. Koetelkaa minua tällä tavalla, sanoo Herra Sebaot. – Silloin saatte nähdä, että minä avaan taivaan ikkunat ja vuodatan teille sateen runsaan siunauksen. Mal.3:10.

eSiru