Kun ihmiset syyttävät

rohkaisuElämä täällä raadollisten ihmisten keskellä on välillä vaikeata, kun erilaisia väärinkäsityksiä syntyy niin helposti ja ihmiset luulevat niin paljon. Luulojen perusteella lähdetään sitten syyttämään ja tuomitsemaan. Asioita puidaan ”syyllisen” selän takana. Syyllinen ei aavista olevansa syyllinen mihinkään tai alkaa epäillä vasta ihmisten vihaisten katseiden perusteella jotakin. Joskus voi olla, että joutuu peräti koston kohteeksi tietämättä kunnolla, mitä aihetta on moiseen antanut.

Oletko sinä tällaisen pimeän syyllistämisen kohde? Onko sinun maineesi mustattu luulojen takia ja täysin perusteettomasti? Paholaisesta Raamattu sanoo, että hän on ”veljien syyttäjä”. Raamattu antaa myös selvästi ymmärtää, että vainot ovat todellisen uskon väistämätön seuraus: Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. 2.Tim.3:12.

Miten tulisi suhtautua tähän? Paras vastaus on elää Kristuksen seuraajana. Elää lähellä Herraa. Peilata asiat sanan kautta. Olla maksamatta pahaa pahalla, vaan tehdä hyvää kaikille. Pitää huoli, että parjausta levittävät ihmiset joutuvat lopulta häpeään: Kuka voi tehdä teille pahaa, jos te kiihkeästi pyritte tekemään hyvää? Ja vaikka joutuisittekin kärsimään vanhurskauden tähden, te olette autuaita. ”Älkää heitä pelätkö älkääkä hämmentykö”, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Mutta vastatkaa sävyisästi ja kunnioittavasti ja säilyttäkää omatuntonne puhtaana – silloin ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne kristittynä, joutuvat häpeään juuri siinä, mistä teitä panettelevat. Parempi on tehdä hyvää ja kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin kärsiä pahojen tekojen tähden. 1.Piet.3:13-17.

eSiru