Sielunhoidon saareke

Minä tunnen sydänjuuriani myöten: ei ole ketään sinun kaltaistasi, Herra! Köyhän ja avuttoman sinä vapautat sortajan vallasta, heikon sinä pelastat väkevän kädestä.

Silloin, kun minä aloitin urani atk-alalla, mietittiin uudelle ammattinimikkeelle sopivaa termiä. Ehdolla oli nimike ’tietokoneen hoitaja’. Se tuotti kuitenkin vääriä mielikuvia ja siksi päädyttiin sanaan ’operaattori’.

Raamatusta ei löydy sanaa sielunhoito tai tehtävää otsikolla sielunhoitaja. Puhutaan kyllä neuvonantajista ja sen englanninkielistä muotoa ’counseling’ saatetaan käyttää sielunhoidon vastineena. Yleensä, kun Raamatussa viitataan neuvoihin tai neuvotteluun, sillä tarkoitetaan neuvojen ja ohjeiden etsimistä ulkonaisiin asioihin. Siinä mietitään, minkälaista politiikkaa tulisi noudattaa käsiteltävänä olevassa asiassa.

Sielunhoidolla kuitenkin tarkoitetaan yksilökohtaista neuvontaa, keskustelu- ja rukouspalvelua jonkun ihmisen hengellisissä asioissa. Sielunhoidon koetaan nauttivan mitä suurinta yksityisyyttä ja sielunhoitajan tulee osata pitää hänelle uskotut asiat omana tietonaan.

Olen minäkin tavallaan joutunut sielunhoitajaksi joskus. Olen tullut siihen tulokseen, että en osaa sitä enkä halua sellaista tehtävää hoitaa. En itsekään asetu koskaan sielunhoidettavaksi. Dissosiaatiohäiriöni estää minua avautumasta kenellekään tunteistani. Tämä blogi osoittaa, mihin asti minä avaudun – loppu jää minun ja Jumalan väliseksi.

Minun mielestäni sielunhoito on vähän turhaan erotettu muusta hengellisestä työstä omaksi saarekkeekseen. Sehän on papin työtä, siis sananjulistusta ja rukousta, joka sopii etenkin paimenille ja profeetoille. Parasta sielunhoitoa nimittäin tarjoaa profeetallinen julistus. Kun sana koskettaa, kun sana ’osuu ja uppoaa’, silloin se hoitaa ihmistä ja hänen ongelmiaan. Se on siitä hienoa, että kukaan ei tiedä, mitä solmuja ja lukkoja avattiin, minkälaista haavaa lääkittiin – ei edes puhuja tiedä sitä. Profeetta voi tietämättään tuoda esiin asiaa, joka vapauttaa kuulijan, joka koskettaa parantavasti ja hoitaa häntä. Näin yksityisyys säilyy ja kohdehenkilön arkaluontoiset asiat pysyvät hänen ja Jumalan välisinä.

Ihmiset järjen työkaluilla (joskus lainalaisesti) ronkkimassa ihmisten jumalasuhdetta – kamalaa! Usein tämä ns. sielunhoito haavoittaa enemmän kuin parantaa. Pyhä Henki sen sijaan tietää tasan tarkkaan, mikä ihmistä vaivaa – annetaan siis armolahjojen toimia, annetaan Hengen tehdä työtä ja koskettaa. Jos joku nyt kuitenkin kokee saaneensa Jumalalta tehtäväkseen hoitaa ihmisten sieluja, hänelle Pietari sanoo:

Palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet, Jumalan moninaisen armon hyvinä haltijoina.

Meille kaikille kuuluu kehotus: Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.

Ps.35:10, 1.Piet.4:10, 1.Piet.2:5.