Raitis ajattelu

Hän antaa yksinäiselle kodin, hän päästää vangitut vapauteen…

Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen Isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät.

Joskus ihmiset kokevat, että sairaus tai mielenterveysongelma tai jokin riippuvuus ovat Jumalan tapa kasvattaa meitä. Tai jokin nöyryytys, joko tahattomasti tai tahallisesti syntynyt takaisku elämässämme, on Jumalan sallimaa kasvatusta. Tunsin takavuosina erään henkilön, joka oli harras uskova, mutta hänellä oli tällainen alkukantainen ajattelutapa. Hän saattoi uskoa, että jopa lasten väkivaltainen kohtelu oli heille hyväksi. Niinpä hän ’pyrki tekemään paljon hyvää’ ja nöyryytti jopa saarnamiehiä, jos ei liehittely tuottanut toivottuja tuloksia.

Meidän luonteemme tulee kasvaa, jotta emme omaksu kaikenlaisia vääriä käsityksiä, mutta myös uskomme tulisi olla sillä tavalla tervettä, että emme pidä Jumalan tekoina asioita ja tapahtumia, jotka ovat sielunvihollisesta lähtöisin. Jeesus osoitti, että sairaudet ovat sielunvihollisen työtä, ei Jumalan. Siksi hän paransi kaikki sairaat, jotka turvautuivat häneen. Hän teki tyhjäksi Perkeleen teot ja ajoi ulos pahat henget. Hän valtuutti opetuslapset tekemään samoin. Hän johdatti ihmisiä taikauskoisesta ajattelusta raittiiseen ja selkeään uskoon.

Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä.

Paholainen manipuloi luulemaan, että Jumala käyttää pahaa saadakseen meissä tahtonsa läpi. On vastustettava tällaisia vääriä mielikuvia ja uskottava, että Jumala haluaa päästää meidät pahasta. Jumala haluaa, että olemme terveitä ja vapaita, rohkeita ja myötätuntoisia Hengen täyttämiä ihmisiä. Jos uskomme Jumalan kurittavan meitä sairauksilla, kuinka hän sitten kuulisi rukouksemme, kun anomme terveyttä?

Jeesus Kristus on voimallinen parantamaan sairaita. Hän on myös voimallinen auttamaan sinua, jos jokin ristiksi katsottava vastus sinua taakoittaa, kuten köyhyys tai yksinäisyys. Ihmisillä voi olla monenlaisia ulkonaisia vikoja alkaen kaljuudesta, änkytyksestä, ontumisesta, puheviasta vakaviin fyysisiin vammoihin ja ulkonäön puutteisiin, jotka sitten koetaan ristiksi. Mutta Jeesus voi muuttaa ristin voimaksi, joka kantaa sinua. Hän voi kääntää sairauden voitoksi ja ristin siunaukseksi.

Valvokaa, pysykää uskossanne lujina, olkaa urheita, olkaa vahvoja.

Ps.68:7, Matt.7:11, (1.Joh.3:8), (Luuk.9:1), Jaak.4:7, 1.Kor.16:13.