Nöyryyden harjoitus

Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.

Tämän nähdessään Pietari alkoi puhua kansalle: ”Israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? … Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette.”

Jumalan palvelijan tulee pysyä nöyränä. Pietari oli koulunsa käynyt ja tiesi, ettei hän pystyisi tekemään ihmeitä. Jeesus teki niitä. Hän välitti Jumalan voiman ja Pietaria tarvittiin vain välikappaleena. Pietari sai läheltä nähdä, kuinka Jumala parantaa ja kuinka hän jopa herättää kuolleita.

Niilo Ylivainio korosti aina, ettei hän kyennyt parantamaan ihmisiä – Pyhä Henki parantaa. Ehkä se olikin yksi hänen voitelunsa salaisuus – hän ei ottanut kunniaa itselleen.

Kerran kun pääsemme ylösnousemuselämään, saamme runsaasti omistaa Jumalan lahjoja – myös mainittuja voimatekojen lahjoja. Niinpä tarvitsemme valmistavan koulutuksen, jossa me opimme nöyryyttä. Koko elämän voi nähdä sellaisena nöyryyden harjoituksena. Tutustumme perin pohjin omaan heikkouteemme, kyvyttömyyteemme ja lahjattomuuteemme – aika ajoin saatamme huomata olevamme todella tyhmiä. Sen tietoisuuden tulisi painua syvälle sielumme sopukoihin. Meidän ei tule uskotella itsestämme mitään eikä elättää mitään illuusioita omasta voimastamme. Kun olemme lastanneet itseemme nöyryyttä samalla tavalla kuin ennen vanhaan painolastia laivaan, ehkä sitten voimme saada olla Jumalan käytössä? Kuka tietää – mutta taivaassa, jossa meille annetaan uusi suunnitelma, uusi päämäärä, uudet haasteet, uudet taidot ja lahjat – vai uskooko joku iankaikkiseen lomailuun? – me tarvitsemme syvää ja kirkasta tietoisuutta siitä, että kunnia kuuluu yksin Jumalalle. Miten Raamattu sen ilmaiseekaan?

Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen.

Tämä olkoon rohkaisuksi jokaiselle, joka nyt, juuri tänään, käy nöyryyden koulua.

Room.12:3, Ap.t.3:12,16, (Vrt.Room.12:3), Ilm.7:12.