Mihin seurakunta tarvitsee evankelistoja? Osa1

PDFicon20 Ed Waken: Why Does the Church Need Evangelists?

Tämä on taiteilijan näkemys eksoplaneetasta HAT-P-11b sen ohittaessa keskustähtensä. Spektrometrin avulla on voitu havaita palaneetan pinnalla vesihöyryä. Kuva: ESA Hubble.

Tämä on taiteilijan näkemys eksoplaneetasta HAT-P-11b sen ohittaessa keskustähtensä. Spektrometrin avulla on voitu havaita planeetan pinnalla vesihöyryä. Kuva: ESA Hubble.

Olen oppinut pitämään perhokalastuksesta. Minulla oli sellainen etu, että sain opastusta perhokalastuksen taitoihin eräältä osaavalta ystävältäni. Opin häneltä paljon ja sain muutamia oikein kivoja saaliita!

Ystäväni opetti minulle muutamia yksinkertaisia taitoja, joita tarvitaan perhokalastuksessa, ja niiden avulla minusta tuli parempi kalastaja. Käytän näitä samoja taitoja yhä ja niiden avulla voin kokea onnistuneita kalastushetkiä. Se intohimo, joka kaverillani oli perhokalastukseen, oli tarttuvaa. Hänellä oli taito lukea vettä ja huomata missä kalat uivat ja hän jakoi kanssani joitakin uistimen heittoon liittyviä vinkkejä – se kaikki oli hyvin hyödyllistä minulle. Lahjakas henkilö, joka jakaa muille osaamistaan, kouluttaa, varustaa ja vahvistaa muiden taitoja tuon lahjansa kautta. Tämä puolestaan herättää ja nostaa esiin oppilaan kyvyt ja yrittämisen halun.

Se mitä taitava perhokalastajaystäväni sai aikaan minun kalastustaitojeni suhteen on sukua sille, mitä taitavat evankelistat voivat tehdä Jeesuksen seuraajille koskien evankelioimisen taitoja. Evankelistat ovat armoitettuja ihmisiä, jotka on annettu Kristuksen ruumiille (seurakunnalle), jotta he varustaisivat uskovat kertomaan hyvää sanomaa – evankelioimaan (Ef.4:11-12)*. Evankelistan rooli on siis varustaa Jeesuksen seuraajia, jotta he voisivat toteuttaa niitä raamatullisia periaatteita, jotka koskevat evankeliointia. Evankelistojen tulisi auttaa uskovia ymmärtämään, että siitä hetkestä alkaen, kun he ovat uskoon tulleet, heillä on täysi arvovalta kertoa sanomaa Jeesuksesta (Matt.28:16-20), voima tuoda esiin hänen sanomansa (Ap.t.1:8), Kristuksen mieli, jolla he voivat viestittää hänen sanomaansa (1.Kor.2:16) ja heillä on oikeat sanat oikeaan aikaan jokaista vastaantulijaa varten (Ef.6:18-20). Tämä varustaminen tulee pitää käynnissä jatkuvasti, jotta Jumalan sanan totuuksia koko ajan iskostetaan uskovien mieliin. Tästä seuraa uskovien elämään itseluottamusta, innostusta ja palavuutta ryhtyä tekemisiin sellaisten ihmisten kanssa, jotka kaipaavat elämäänsä Jeesusta.

Sana ”evankelista” mainitaan Uudessa testamentissa vain kolme kertaa (Ap.t.21:8, Ef.4:11 ja 2.Tim.4:5). Avainkohta, joka liittyy evankelistoihin, löytyy Efesolaiskirjeestä:

Kirjoituksissa sanotaankin: – Hän nousi korkeuteen vangit voittosaaliinaan, hän antoi lahjoja ihmisille… Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ef.4:8,11-12.

Ensimmäinen asia, joka on huomattava evankelistan suhteen (kuten muidenkin viiden armoituksen suhteen), että kyseinen ihminen on ”lahja” seurakunnalle. Toisin sanoen nämä viisi armoitusta on annettu henkilöille, jotka ovat uskossa aikuisia ja ovat kykeneviä tartuttamaan toisiinkin sen itseluottamuksen ja kyvykkyyden, joka heillä itsellään on. Näitä Efesolaiskirjeessä mainittuja hengen virkoja ei pidä sekoittaa niihin hengen armolahjoihin, jotka mainitaan Room.12, 1.Kor.12 tai 1.Piet.4:10. Hengen armolahjoja jaetaan yksittäisille henkilöille, kuten Henki tahtoo, muiden parhaaksi, jotta he saisivat rohkaisua uskossaan (1.Kor.12:7,11). Viidellä hengellisellä viralla on eri tarkoitus kuin hengen armolahjoilla, joiden tarkoitus on auttaa uskovia tekemään omaa palvelutyötään.(jatkuu)

Ed Waken

*) Hyvä sanoman kertominen Jeesuksesta on enemmän kuin se, että kerromme ihmisille Jeesuksen rakastavan heitä, että he ovat syntisiä, että Jeesus otti heidän syntinsä kantaakseen ja että hän nousi kuolleista. Se on enemmän kuin se, että rohkaisemme heitä rukoilemaan syntisen rukouksen ottaakseen vastaan tämän armon. Jeesuksen Kristuksen ilosanoma on myös kaiken mullistamista ylösalaisin ja perusteellista uudistamista – Jumalan valtakunnan tulemista – hänen rakkautensa, johtajuutensa, hallintavaltansa, huolenpitonsa ja uuden järjestyksen tulemista. Jeesus on kuningas ja kaikkien asioiden meidän elämässä tulee olla alisteisia hänelle, jos haluamme kokea sen yltäkylläisen elämän, jonka hän lupasi niille, jotka häntä seuraavat.

Copyright © Edward Waken 2014. Julkaistu luvalla. Alkuperäisen artikkelin lähteenä käytetty verkkosivustoa: Thoughts Out There by Ed