Onko evankelista syntisiä vai pyhiä varten?

PDFicon20 Ed Waken: Are Evangelists for Sinners or Saints?

Tämä on R136 eli Doradus-sumu, jossa on vaikuttavin uusien tähtien joukko, mitä Linnunradan lähipiiristä löytyy (johon kuuluu n. 25 galaksia). Sumun keskeltä on kuoriutunut valtavia, massiivisia uusia tähtiä tuhansittain. Kuva: ESA Hubble.

Tämä on R136 eli Doradus-sumu, jossa on vaikuttavin uusien tähtien joukko, mitä Linnunradan lähipiiristä löytyy (johon kuuluu n. 25 galaksia). Sumun keskeltä on kuoriutunut valtavia, massiivisia uusia tähtiä tuhansittain. Kuva: ESA Hubble.

Saan kysymykseeni poikkeuksetta vastauksen, että evankelistat ovat syntisiä varten (niitä varten, jotka eivät vielä ole Jeesuksen seuraajia). Näyttää siltä, että meidän käsityksemme evankelistan toimenkuvasta on muovautunut enemmän kuuluisien nimien ja voimallisten persoonien kuin Raamatun mukaan. Voidaan mainita sellaisia nimiä kuin Billy Graham, Aimee Semple McPherson, Luis Palau, D.L. Moody, Greg Laurie ja useita muita, jotka ovat olleet voimallisia saarnaajia ja julistaneet evankeliumia kansanjoukoille.

Ei ole epäilystäkään, etteivätkö mainitut henkilöt olleet evankelistoja, mutta oliko Raamatun mukaan heidän pääasiallinen toimenkuvansa evankelistoina saarnata evankeliumia syntisille?

Jokainen uskova saa toimeksiantonsa Jeesukselta (Matt.4:19, Joh.20:21) ja voimansa Pyhältä Hengeltä (Ap.t.1:8) voidakseen kertoa hyviä uutisia uudesta elämäntavasta. Tässä mielessä evankelistojen on määrä julistaa evankeliumia syntisille. Jumalan sanan mukaan on evankelistojen päävastuu kuitenkin julistaa, opettaa ja varustaa pyhiä – ei syntisiä. Monet kysyvätkin: ”Miksi pyhät tarvitsevat evankelistoja? Onhan heidät jo ”evankelioitu”? – Tämä on hyvä kysymys. Ennen kuin pyrin vastaamaan tähän, katsokaamme, mistä löytyy opetus siitä, että evankelistat ovat pääasiassa pyhiä varten.

Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat, varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ef.4:11-12 (korostus minun).

Tämän kohdan kautta siis opimme, että Jumala antoi evankelistat pyhien (Kristuksen ruumiin jäsenten) varustamista (kasvattamista) varten, jotta pyhät olisivat valmiita ”palvelutyöhön”. Evankelistan toimenkuvana on siis varustaa uskovia elämään todeksi ja välittämään muille hyvää sanomaa Jeesuksesta. Tämän perusteella on selvää, että evankelistojen päätyö on pyhiä, ei syntisiä varten.

Joten palaan kysymykseen, miksi pyhät (seurakunnan jäsenet) tarvitsevat evankelistoja. Tähän on ainakin kolme selkeää syytä. Pääasiassa heidän tehtävänsä on varustaa toisia pyhiä, jotta nämä osaavat vapaasti ja pelottomasti kertoa hyviä uutisia oman elämänsä kautta (Ef.4:11-16). Toisekseen jokainen uskova tarvitsee jatkuvaa muistutusta siitä, että olemme täydellisen riippuvaisia Kristuksesta kaikkina aikoina. Evankeliumia pitää saarnata meille itsellekin, että emme unohda. Sukupolvesta toiseen on niin helppoa unohtaa, mitä kaikkea Kristus on tehnyt puolestamme. Erilaiset asiat hajottavat huomiotamme, joudumme välinpitämättömyyden valtaan tai koettelemuksiin, jotka siirtävät katseemme sivuun Kristuksesta. Kun muistamme, millaisessa velassa olemme Jeesukselle, me päädymme helpommin etsimään tilaisuuksia kertoa hyviä uutisia, koska olemme kiitollisia. Kolmanneksi jatkuva muistuttaminen Raamatun totuuksista, jotka lupaavat vapautta, voimaa, auktoriteettia ja jopa oikeita sanoja muille puhuttavaksi, on elintärkeää ja hyvin olennaista kaikille uskoville. Lähes jokainen uskova tarvitsee jatkuvaa vahvaa rohkaisua, jotta voi kuunnella Jeesusta ja kertoa muille totuutta hänestä. Tätä kolmatta syytä on usein väheksytty, mutta se on valtavan tärkeä tekijä uskonyhteisöjen elämässä.

Historian saatossa pyhät ovat katsoneet aina evankelistojen puoleen, kun on tarvittu Jumalan valtakunnan ”raskaan sarjan” julistamista, sillä he ovat halunneet vapautuksen siitä vastuusta, joka on kuitenkin heidän oma täysi etuoikeutensa (2.Kor.5:14-21). Minun mielestäni tämä yksipuolinen nojaaminen sananjulistuksessa evankelistoihin on heikentänyt seurakuntaa ja aiheuttanut sen, että sanan kylvämistä on suuresti rajoitettu. Kun evankelistat tekevät päätyönsä ja varustavat muita pyhiä toimimaan itseluottamuksella hyvän sanoman julistajina Jeesuksesta Kristuksesta, siementä kylvetään enemmän ja se merkitsee, että hyvän sanoman viestinviejät tavoittavat useampia (2.Kor.3:4-6).

  • Onko tämä ajatus, että evankelistojen päärooli koskee pyhiä eikä syntisiä, sinulle uusi?
  • Millä tavalla tämän ymmärtäminen vaikuttaisi sinun seurakuntaasi tai seurakuntaan yleensä?

Ed Waken

Copyright © Edward Waken 2014. Julkaistu luvalla. Alkuperäisen artikkelin lähteenä käytetty verkkosivustoa: Thoughts Out There by Ed