Yksi sinulta puuttuu

PDFicon20 Art Katz: One Thing You Lack

Tässä on syntymässä oleva tähti, joka vaivoin valaisee sitä ympäröivää pimeää kaasua. Kuva: ESA Hubble.

Tässä on syntymässä oleva tähti, joka vaivoin valaisee sitä ympäröivää pimeää kaasua. Kuva: ESA Hubble.

”Muuan korkeassa asemassa oleva mies”, äveriäs, sivistynyt, jalosukuinen, Mooseksen lain noudattaja, ”hyvin rikas” mies kysyi Jeesukselta: ”Mitä minun pitää tehdä, hyvä opettaja, että perisin iankaikkisen elämän?” Luuk.18:18. Kysymyshän on kieltämättä tärkeä, ei ainoastaan siksi, että siinä puhutaan kuoleman jälkeisistä asioista ja meidän elämämme päämäärästä, vaan myös siitä ratkaisevan tärkeästä asiasta, miten elää lopun ajassa vahva ja voitollinen opetuslapsen elämä, joka on omistettu sekä ihmisten että Jumalan palvelemiseen.

Kysymyshän on siitä samasta elämästä, josta Jeesus puhui, kun hän sanoi: Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Joh.10:10. Se on se sanoinkuvaamattoman arvokas elämä, joka tulee itseltään Jumalalta, eikä sitä luonnollisesti anneta kenellekään ennen kuin tämä on läpäissyt samat vaatimukset kuin hän: Myy kaikki, mitä sinulla on. Luuk.18:22. Sillä kaikki se, mitä me omistamme, on se kuinka tahansa itse hankittua, on kuitenkin ihmiseltä, ja se on sen täydellisen riippuvuuden esteenä, joka meillä tulisi olla Jeesuksesta. Tuo sana ”kaikki” käsittää myös hengelliset näkemyksemme, armoituksemme ja myös parhaat motiivimme palvellessamme Jumalan päämääriä. Emme ole täysin käsittäneet sitä, että Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Luuk.18:19. Oswald Chambers kirjoittaa kirjassaan Kaikkeni hänelle: ”Jeesuksen Kristuksen näkökulmasta ainoa ’hyvä asia’ on sellainen yhteys hänen kanssaan, jossa mikään ei tule tuota yhteyttä häiritsemään.”

”Mitä minun pitää tehdä?” Kysymys tuo esiin, kuinka rikas mies asetti ihmisen kaikessa etusijalle. Tiedämmekö, mitä merkitsee luopua jostakin, päästää irti, antaa mennä, lakata turvaamasta itseään, antautua, antaa täysin periksi ja hylätä itsensä Herran hyväksi? Jos on olemassa ’yksi’, joka meiltä puuttuu, samalla kaikki on puutteellista. Sen tähden sanotaan Myy kaikki, mitä sinulla on – lahjakkuutesi, kunnianhimosi, hengelliset saavutuksesi, erinomainen saarnatyylisi – mikä vaan! Silloin sinulla on oleva aarre taivaissa, joka on arvokkaampi kuin mikään tuntemasi paras ja jonka saaminen edellyttää sellaista täydellistä ansioidensa hylkäämistä, johon vain harva on valmis! Tämän tähden emme pääse sisälle Jumalan valtakuntaan, joka on kaiken todellisuuden ja vallan taivaallinen ulottuvuus, vaikka pälpätämmekin siitä yhtenään, sillä me ”luotamme edelleen rikkauteemme” – teemme rikkauksistamme itseluottamuksemme perustan ja riipumme niistä kiinni. Herran silmä katsoo kiinteästi meihin, tarkkaa meitä rakastavasti ja sanoo meille saman kuin hänelle: ”Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.”Luuk.18:27. Milloin oikein aiomme tosissaan uskoa häneen? Ilman minua te ette saa aikaan mitään. Joh.15:5.

Hän ikävöi nähdä oman elämänsä meissä, joka on tulosta täydellisestä yhteydestä häneen:

Uskova voi päivittäin miellyttää Jumalaa vain sen kautta, mitä Kristuksen voima hänessä saa aikaan. Pyhän Hengen elämän eliksiirin jatkuva virtaaminen meihin on ainoa voima, joka saa aikaan [kestävää ja pysyvää] hedelmää… Siitä samasta Hengestä, joka asui Pojassa ja yhä asuu hänessä, tulee uskovan koko elämä. Sen saman Hengen yhteydessä jaJeesuksen Kristuksen elämän yhteydessä… Siitä syntyy elävä hengen yhteys, jossa sulaudumme yhdeksi (Andrew Murray kirjassa Abide in Christ, s.36].

Siitä syntyy se rauha, josta Heprealaiskirjeessä puhutaan: Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään. Hepr.4:9 – se raamatullisen uskon tuntomerkki, joka niin harvoilla on. On kysymys siitä, josta Jeesus sanoi: Jos joku tulee minun luokseni mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Luuk.14:26. Teidän (erityisesti saarnamiesten) täytyy ”myydä kaikki”, mitä teillä on, teidän vaikuttava sielullinen innostuksenne, teidän kaunopuheiset teennäisyytenne, teidän laskelmoiva tyylitajunne – kaikki se, mistä teidän ”rikkautenne” muodostuu – jopa oma elämänne, jos haluatte seurata Herraa sillä samalla kokosydämisyydellä, jolla hän itse seurasi Isää ristinsä kantaen. Murray pyytää meitä ”mietiskelemään näitä asioita, kunnes meidän sielumme taipuu ylistykseen tämän salaisuuden valtaamana” – se on se polvistuminen, joka murtaa ne sielulliset voimat, jotka ovat meitä liian kauan heilutelleet. Sillä tavoin löytyy täydellinen yhteys Kristuksen ja uskovan välillä.

Art Katz

Art Katz (1929-2007) oli messiaaninen kristitty ja toimi sananjulistajana kotimaassaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Artikkeli on käännetty hänen nettijulkaisustaan Art Katz Ministries. Art Katz’in perintöä vaalii Ben Israel Fellowship. Julkaistu luvalla.