Juhli ja laula täysin sydämin

koslat2Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. Sef.2:3.

Jumalan mielen mukainen elämä on mahdollista vain nöyrälle ihmiselle. Nöyryys tässä tarkoittaa tietenkin luonteen piirrettä, jonka saa, kun on korvat auki Jumalan sanalle ja tunnustaa sydämessään Kristuksen herruuden. Nöyrä ihminen ei nöyristele ihmisten eikä sielunvihollisen edessä. Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Jaak.4:7. Sefanjan kirjassa korostetaan nöyryyden merkitystä ja toisaalta tuomitaan ”julkeat ja ylimieliset”: Silloin minä poistan keskuudestasi kaikki julkeat ja ylimieliset, ylpeät minä karkotan pyhältä vuoreltani. Nöyrät ja köyhät minä jätän sinne asumaan, kansan, joka turvaa Herran nimeen. Sef.3:11-12.

Tämä kaita tie kulkee usein vaikeakulkuisia maastoja. Tarkoitan, että sielunvihollinen yllyttää ihmisiä vihaamaan hurskaita Kristuksen palvelijoita ja siksi Paavalin ja Barnabaksenkin piti todeta: ”Jumalan valtakuntaan meidän on mentävä monen ahdingon kautta.” Ap.t.14:22. Mutta kaikissa koettelemuksissa meidän uskomme puhdistuu ja meidän luonteemme kehittyy sävyisäksi ja nöyräksi. Tämä kehitys ei tapahdu yhdessä yössä, vaan pitkin matkaa – vähitellen.

Niinpä haluan rohkaista sinua, joka olet tänä päivänä samanlaisessa ahdingossa kuin Paavali tovereineen: Makedoniaan tultuamme emme saaneet hetkenkään rauhaa. Meitä ahdistivat kaikenlaiset vaikeudet, ulkoapäin taistelut, sisältäpäin pelot. 2.Kor.7:5. Näiden vaikeuksien kautta sinun luonteesi muovautuu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo. Tämän ahdingon kautta, jota sinä koet juuri nyt, sinun henkesi alistuu Kristuksen johdettavaksi. Kun aika on kypsä, sinä saat päästä ahdingostasi avaralle paikalle ja sinun sielusi puhkeaa ylistykseen. Sinä saat täyttyä Hengellä niin, että ylitsevuotavat elämän virrat virtaavat sydämesi lähteestä ja kastelevat sinun sisimpäsi. Sinä alat kukoistaa kuin Herran puutarha. Muutkin näkevät ja kokevat silloin sinun lähelläsi, kuinka olet uudistunut. Sinun kauttasi saavat monet muutkin virvoitusta ja rohkaisua. Kestä siis, sinä Jumalalle rakas, tämä ahdinkosi ja sinä saat kerran suuren palkan.

”Älä pelkää, sinä Jumalalle rakas! Kaikki on hyvin. Vahvistu, ole vahva!” Dan.10:19. Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta, Israel! Juhli ja laula täysin sydämin, tytär Jerusalem! Sef.3:14.

eSiru