Onko missionaalisen merkitys muuttunut?

PDFicon20 Ed Waken: What Happened to the Meaning of Missional?

Tässä on NGC 520 eli kahden kierteisgalaksin kolarin tulos. Kuva: ESA Hubble.

Tässä on NGC 520 eli kahden kierteisgalaksin kolarin tulos. Kuva: ESA Hubble.

Orgaaniset ja simple church -tyyppiset koriseurakunnat ovat lisääntyneet. Amerikassa tämä johtuu pääosin siitä, että seurakuntien tilaisuuksissa käyvät ihmiset ovat jättäneet perinteiset kirkot ja suuntaavat nyt enemmän orgaanisiin seurakuntiin ja suosivat rakenteeltaan yksinkertaisia kotiseurakuntia.

Saan suunnilleen yhden puhelinsoiton viikossa henkilöltä, jota on loukattu seurakunnassaan tai kohdeltu kaltoin seurakunnan johtajan toimesta tai joka on muuten vaan väsynyt tai tympääntynyt tavanomaiseen seurakuntaan. Jotkut vain yksinkertaisesti kaipaavat vaihtelua ja uskovat, että Jumalan henki johdattaa heitä etsimään muita vaihtoehtoja.

Useimmat orgaaniset seurakunnat eivät tavanomaisten seurakuntien tapaan ole kyenneet lisäämään ihmisten uskoon tulemista. Monet tämän päivän seurakunnat tiedostavat tämän – sekä perinteiset että orgaaniset – ja ne yrittävät suuntautua enemmän ulospäin (engl. ”become more missional”), kun he yrittävät tavoittaa uusia ihmisiä. Monille seurakunnille termi ”missionaalinen” merkitsee sitä, että seurakunta organisoi kokouskampanjoita – joka saa seurakuntalaiset tuntemaan itsensä enemmän ulospäin suuntautuneiksi. Mutta ovatko he sitä? Minä luulen, että olemme kadottaneet sanan ”missionaalinen” merkityksen ja vääristelleet sitä. On tarpeellista palauttaa oikea lähtöasetelma, jotta voidaan nähdä seurakunnan kasvavan ja sen vaikutuksen lisääntyvän voimallisella tavalla.

Seurakuntien kampanjat ovat hyödyllisiä ja tarpeellisia. Niistä ilmenee Jeesuksen sydämen asenne ja ne voivat olla tervettä uskon julki tuomista, mutta niiden ei tulisi olla keskeisintä, jos halutaan olla ulospäin suuntautuneita (”missionaalisia”). Kokouskampanjat ovat usein yhden henkilön ympärille luotuja eivätkä ne yleensä luo tilaisuuksia ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja niissä hukataan tilaisuus kohdata sielun syvä kaipaus. Kokouskampanja suunnitellaan tavallisesti kutsumaan mukaan tuntemattomia ja silloin syntyy vähän – jos yhtään – kahdenvälisiä kohtaamisia autettavien ihmisten kanssa. Vaikka evankelioiva ryhmä keskustelisikin esille tulleiden kanssa, jälkihoito on harvinaista tai se suoritetaan pelkästään seurakunnan henkilöstön toimesta. Jumala käyttää varmuudella tämänkin kaltaista kampanjointia osoittaakseen rakkauttaan maailman ihmisille. Mutta on silti syytä kysyä: Onko sellainen hyvä esimerkki siitä, mitä merkitsee olla evankelioiva (engl. missional)?

Kun mietin tätä kysymystä, kävin läpi Apostolien tekojen lukuja 1-6, jotta saisin hyvän kuvan siitä, miltä ”missionaalinen” elämä näytti alkuseurakunnan aikaan. Jos et jaksa käydä läpi kaikkia alla lueteltuja Raamatun kohtia tai jos pidät enemmän yhteenvedoista, tässä on yleiskatsaus siihen, mitä löysin: Uskovat olivat Jeesukselle antautuneita ja Pyhän Hengen täyttämiä ja he osoittivat määrätietoisesti rakkautta ihmisille ja kutsuivat heitä elävään yhteyteen Jeesuksen kanssa. Missionaalinen tarkoittaa, että käydään perusteellisia keskusteluita ihmisten kanssa, joiden kautta osoitetaan, että he tarvitsevat Jeesusta Kristusta. Minun arvioni mukaan tämä on usein hukassa, kun ajatellaan nykyajan käsitystä ulospäin suuntautuvasta työstä. Sen tulee sisältää ihmisten palvelemista, mutta sen tulee sisältää ennen kaikkea keskusteluja, joissa luodaan uusia kontakteja, joiden kautta Jeesus saa tehdä työtä ihmisten sielujen hyväksi, jotta hän voisi vetää heitä luokseen. Kun tutkin Apostolien tekoja, missionaalinen näyttää minusta olevan ennen kaikkea suullista evankelioimista.

Tässä joitakin helmiä, joiden kautta Jeesuksen ensimmäiset seuraajat toivat esiin missionaalisen merkitystä Apostolien tekojen luvuissa 1-6:

Ap.t.1:2: Opetuslapsia ”käskettiin” evankelioida Pyhän Hengen voimassa ja kaikkein uskovien tuli auttaa toisiaan kasvamaan Jeesuksen kaltaisiksi opetuslapsiksi. Ap.t.1:1-2 voidaan yhdistää kohtiin Matt.28:16-20 ja Ap.t.1:8.

Ap.t.1:8: Jeesus antaa kullekin uskovalle Pyhän Hengen, jotta jokaisella kristityllä on tarvittava voima kertoa, kuka Jeesus on ja mitähän on tehnyt jokaisen hyväksi.

Ap.t.2:1-13: Pyhä Henki vuodatettiin yläsalissa niiden 120 päälle, jotta he voivat puhua kielillä (2:14) ja julistaa Jumalan suuria tekoja (2:11).

Ap.t.2:14-36: Pietari oli täynnä Pyhää Henkeä (Ap.t.2:4) ja hän puhui saarnan, jonka kautta 3000 ihmistä tuli uskoon ja lähti elämään radikaalia uskon elämää siitä alkaen.

Ap.t.3:1-10: Pietari ja Johannes näkivät, kuinka rampa mies parani hetkessä, ja siitä seurasi herätys (9-10). He puhuivat tälle rampana syntyneelle Jeesus Nasaretilaisesta.

Ap.t.3:11-26: Pietari saarnasi uudelleen Jeesuksesta kansalle, joka ihmetteli rampana syntyneen parantumista.

Ap.t.4:1-12: Juutalaiset johtomiehet tivasivat Pietarilta ja Johannekselta ramman miehen paranemisesta. Pietari sai jälleen täyttyä Pyhällä Hengellä (jae 8) ja puhua sanomaa Jeesuksesta ja siitä, että pelastus tulee ainoastaan Kristuksen kautta.

Ap.t.4:19-20: Pietaria ja Johannesta varoitettiin puhumasta mitään Jeesuksesta ja he vastasivat siihen: ”Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet.”

Ap.t.4:31: Sellaisen rukoushetken jälkeen, jolloin vaadittiin rohkeutta puhua Jeesuksen puolesta, sanotaan: ”kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa.”

Ap.t.5:1-16: Tässä on kertomus Ananiaksesta ja Safirasta, joiden tapaus johti herätykseen: ”Herraan uskovien määrä kasvoi yhä…”

Ap.t.5:17-21: Pietari ja Johannes pantiin vankilaan, josta Herran enkeli vapautti heidät ja kehotti: ”Lähtekää täältä. Menkää temppeliin ja julistakaa kansalle kaikki tämän uuden elämän sanat.” He noudattivat kehotusta. ”Kun päivä koitti, he menivät temppeliin ja alkoivat opettaa” (5:21).

Ap.t.5:28-29: Juutalaisten johtomiehet puhuivat apostoleille uudestaan ja sanoivat: ”Me kielsimme jyrkästi teitä opettamasta sen miehen nimessä.” Mutta Pietari vastasi: ”Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”.

Ap.t.5:42: Tulos kaikesta yllä sanotusta oli: ”Entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias.”

Ap.t.6:7: ”Jumalan sana levisi leviämistään. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa nopeasti, ja usko voitti puolelleen myös monia pappeja.” Jos termi missionaalinen tarkoittaa, että kerrotaan sanomaa Jeesuksesta, se koskettaa kaikkia yhteiskunnan kerroksia, jopa uskonnollisia johtajia.

Kun me mietimme ryhtyä missionaalisiksi uskoviksi, silloin kaikki huomio tulee panna siihen, että olemme niiden keskellä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Meidän tulee kertoa heille evankeliumia Jeesuksesta sen mukaan kuin Pyhä Henki johtaa. Emme voi olla missionaalisia, jos emme kerro hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Menkäämme siis ja olkaamme missionaalisia!

Ed Waken

Copyright © Edward Waken 2014. Julkaistu luvalla. Alkuperäisen artikkelin lähteenä käytetty verkkosivustoa: Thoughts Out There by Ed