Katse ylös eikä sivulle

anova2Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Fil.4:6.

Meillä on taipumus olla toteuttamatta selkokielisiä Raamatun ohjeita – minullakin – ja sen sijasta, että toteuttaisimme tuota yllä olevaa sanaa, me murehdimme, olemme huolissamme, rukoilemme ja anomme kyllä, kerjäämme suorastaan, mutta emme kiitä. Kiittäminen – se tuntuu olevan liian vaikeata. Liian vaikeata tuntuu olevan ”tuoda kiitoksen kassa” (KR38) asioita Herran tietoon. Kun luen yleisön lähettämiä rukousaiheita, vaikuttaa siltä, että eräät pyytäjät pyrkivät suorastaan heittäytymään itsesäälin valtaan ja rypemään omassa kurjuudessaan, jotta heidän tarpeensa kuulostaisi todelliselta ja kiireelliseltä. Mutta tehostaako se heidän pyyntöjään?

Ei tehosta – kiitos voisi sen tehdä. Meidän tulee kiittää siitä kaikesta hyvästä, mitä olemme saaneet, silloin Jumala antaa auliisti lisää. On hyvä lähtökohta rukoukselle, jos voi heti alkuun todeta ja tunnustaa, että ”sinä, Herra, olet hyvä ja armollinen ja siksi me luottavaisin mielin käännymme puoleesi”.

Usein kiitosta ei heru edes rukousvastauksen jälkeen! Toinen ongelma rukousvastauksien suhteen voi olla siinä, että korotamme itsemme tai jonkun toisen henkilön rukoilijana jotenkin jalustalle. Se tapahtui, koska MINÄ rukoilin. Tai: ”Minäpä käännyn senjasen puoleen, koska hänellä on uskon lahja…” – Ihanteellista olisi, että kukaan yksittäinen rukoilija ei saisi kunniaa rukousvastauksesta, vaan Jumala saisi kaiken kunnian. Joskus voidaan kyllä ihmisiäkin huomioida, varsinkin kiitoksella että he ovat rukoilleet, mutta kunniaa vastauksesta tulisi säästeliäästi antaa ja sekin mieluummin ”kaikille rukoilijoille” kuin yksittäisille ihmisille.

Jos voidaan antaa kunnia ja kiitos aina Herralle kaikista hyvistä lahjoista, joita saamme, vältämme ”turhan kunnian pyytämisen” (Gal.5:26) ja keskinäisen kateuden ja säilytämme terveen pohjan rukouselämässä ja oikean mielenlaadun. Kun seuraava rukousaihe osuu kohdallemme ja otamme sen käsittelyyn, suuntaamme heti katseemme ylös eikä sivulle.

Niinpä rohkaisen sinua tänään tuomaan Herralle pyyntösi. Jumala on hyvä ja hän kuulee rukouksia. Rohkaisen sinua kiittämään kaikesta, koska se on paras tehokeino, millä voit rukoustasi tehostaa. Kun pyydät Jumalalta lahjoja, muista että Herra on meidän kaltaisemme (olemmehan Jumalan kuvaksi luotuja) ja antaa lahjojaan kaikkein auliimmin omille lapsilleen. Uskon perusta on tärkeä. Et voi panna toivoasi Jumalaan vain tämän elämän ajaksi (1.Kor.15:19) tai olet ”säälittävä ihminen”. Jeesus lupasi opetuslapsilleen:

Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Joh.15:7.

Rukouksen suurin arvo ei kuitenkaan ole siinä, että saamme pyytämämme. Rukouksen suurin arvo on siinä, että suunta voi kääntyä ja Jumala alkaakin puhua meille ja me saamme tilaisuuden toteuttaa hänen pyyntönsä.

eSiru