Pyhä Henki johtaa meidät totuuteen, osa3

PDFicon20 Matt Mitchell: The Holy Spirit Guides Us Into Truth

Kuvassa on NGC 5793, kierteisgalaksi 150 milj.vv:n päässä. Sillä on kaunis pölyvanne ja erittäin kirkas keskus, kuten tällaisilla Seyfert-galakseilla on. Tässä galaksissa on kohteita, joita kutsutaan termillä 'maser' - mikroaaltoja säteileviä lähteitä. (Laserit ovat vastaavia valon lähteitä.) Kuva: ESA Hubble.

Kuvassa on NGC 5793, kierteisgalaksi 150 milj.vv:n päässä. Sillä on kaunis pölyvanne ja erittäin kirkas keskus, kuten tällaisilla Seyfert-galakseilla on. Tässä galaksissa on kohteita, joita kutsutaan termillä ’maser’ – mikroaaltoja säteileviä lähteitä. (Laserit ovat vastaavia valon lähteitä.) Kuva: ESA Hubble.

2. maaliskuuta 2008

Joh 16:12-15

Pyhä Henki siis inspiroi Raamatun totuudet! Mutta hän panee vieläkin paremmaksi.

Pyhä Henki valaisee Raamatun totuudet

Sana ”valaisee” on tässä teologinen termi, joka viittaa Pyhän Hengen tehtävään tehdä Raamatun sana ymmärrettäväksi ja kuulijoille mahdolliseksi ottaa se vastaan. Sitä Paavali rukoili Efesolaiskirjeessä, kun hän sanoi: Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet… Ef.1:17. Samaa Jeesus puhui kaksi lukua Joh.16 aiemmin, kun hän lupasi: Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut. Joh.14:26. Sen ensimmäinen kohderyhmä oli opetuslapset. He tarvitsivat sellaista muistutusta, jotta he osaisivat puhua oikein heti alusta alkaen, kun he alkaisivat julistaa evankeliumia.

Mutta tämä lupaus myös osoittaa meille, että Pyhällä Hengellä on opettamisen tehtävä, joka koskee meitä kaikkia. Hän kumartuu puoleemme, jotta pystymme vastaanottamaan sanan ja ymmärtämään sen. Katsotaanpa pikaisesti Korinttilaiskirjeestä 1.Kor.2. Meillä ei ole aikaa tutkia kaikkea, mitä seuraavaan sisältyy, mutta tässä on asioita, joita haluan teidän huomaavan. Paavali aloittaa kertomalla, että hänen opetuksensa keskittyy ristiin.

Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta [evankeliumia!] teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta [siinä se evankeliumi on! Paavali oli evankeliumikeskeinen]. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana [emme yleensä ajattele Paavalista tällaista, mutta hän oli myös heikko ja pelokas]. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan [luulen, että tässä viitataan heidän kääntymiseensä – Henki johtaa meidät Kristuksen luo]. 1.Kor.2:1-5.

Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu [Jesajassa!], mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään… [hän puhuu tässä lisää evankeliumin totuudesta! Se tulee Pyhän Hengen kautta. Miten Henki sai sen kaiken?] 1.Kor.2:6-10.

… sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? [Ymmärrätkö tämän? Tietääkö kukaan muu kuin sinä, mitä sinä syvällä sisimmässäsi ajattelet?] 1.Kor.2:10-11.

Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen [tässä se sanotaan!], jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. [Tätä me kutsumme ’valaisemiseksi’ tai Pyhän Hengen opetustehtäväksi. Olemme saaneet Pyhän Hengen, jotta käsitämme, mitä Jumala on lahjoittanut meille.] 1.Kor.2:11-12.

Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat [Kirjoitukset!]Hengen avulla. 1.Kor.2:13.

Ihminen [kääntymätön] ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. [Sinulla tulee olla Pyhä Henki, jotta voit täysin ymmärtää ja hyväksyä ja omaksua Jumalan sanan totuudet.] 1.Kor.2:14.

Pysähdytäänpä tähän. Ymmärrättekö nyt, mitä minä haluan teille tolkuttaa? Teillä on Opettaja (isolla kirjaimella), joka elää sisimmässänne. Ja hänet on annettu teille sitä varten, että voitte täysin ymmärtää, hyväksyä ja omaksua hengellisiä totuuksia. (jatkuu)

Matt Mitchell

Copyright © 2014 Matt Mitchell. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla pastori Mitchell’in blogista Hot Orthodoxy.