Apostolisuuden manifesti, osa1

PDFicon20 Art Katz: An Apostolic Manifesto

Galaksi ESO 137-001 puskee läpi tähtijoukon ja jättää taaksensa sinisen vanan. Kuva: ESA Hubble.

Galaksi ESO 137-001 puskee läpi tähtijoukon ja jättää taaksensa sinisen vanan. Kuva: ESA Hubble.

Näinä viimeisinä aikoina seurakunnan tulee harkita jotakin, mikä voisi olla kuin suora putki taivaasta maan päälle, jotakin jonka mukaan voisimme orientoitua. Uskon, että on olemassa apostolisuuden ominaispiirre, josta tunnistaa aidon seurakunnan ja tekee siitä luonteeltaan sellaisen kuin se on alun perin ollut.

Kukaan ihminen ei voi antaa lopullista ja kokonaisvaltaista määritelmää kaikesta viisaudesta, joka kätkeytyy sanaan apostolinen, mutta haluan tuoda esiin joitakin linjanvetoja ja lausumia, jotka toivoakseni jäävät meitä mietityttämään ja muuttamaan elämäntapaamme.

Tämä yleishahmotelma merkitsee lopullista tavoitetta seurakunnalle. Jos tämä oikein käsitetään, se asettaa meidät paikalle, jossa koemme äärimmäistä vastustusta, joudumme antamaan raskaan uhrin, koska se sisältää lopullisen Jumalan tavoitteen. Emme varmastikaan pääse sisälle siihen todellisuuteen, joka tekee seurakunnasta tosi seurakunnan, ellemme tietoisesti ja halukkaasti päätä toteuttaa tiettyjä asioita. Kuinka outoja ja moniselitteisiä jotkin näihin lausumiin liittyvistä kohdista ovatkin, saakoon näiden asioiden olennainen sisältö ja henki painua sydämiimme ja löytää tiensä meidän ymmärryksemme ulottuville.

Pitkän aikaa on sielussani ollut levottomuus siitä, miten karismaattisia lahjoja käytetään seurakunnissamme. Olemme toivoneet, että näistä lahjoista meidän kirkkokuntamme uudistuisi tai että pyhien mieliala kohentuisi ikään kuin olisi kyseessä jokin apuväline, jolla ajamme omia uskonnollisia etujamme. On ollut menossa niin paljon erilaista hyväksikäyttämistä ja väärinkäytöksiä, että olemme kokonaan kadottaneet näkyvistämme Jumalan syvät tarkoitusperät, kun hän antoi meille Pyhän Henkensä. Aloin miettiä mielessäni sitä ensimmäistä kertaa, kun Jumala tarkoituksella inspiroi Hengen lahjojen toimintaa, ja siitä ajatuksesta syntyi tämä johtopäätös apostolisen seurakunnan neroudesta.

Hengen armolahjat ja niiden toiminta on syytä nähdä siinä yhteydessä, jossa nousee esiin lopun aikoja koskeva eskatologinen uskon näkemys. Tällä tarkoitan radikaalia lopun odotusta, kaiken saattamista päätökseen ja aikakauden lopun lähestymistä, Kuninkaan paluuta ja Jumalan valtakunnan perustamista maan päälle ja Jerusalemin paikalle. Jokainen uskovien ryhmä, joka pitäytyy tähän uskoon, ainoaan kestävään uskon näkemykseen, joutuu Pimeyden voimien silmätikuksi ja leimatuksi ihmisiksi, joita tulee pelätä, vastustaa ja vihata. Henkivallat näkevät heidät uhkana heidän koko olemassaololleen, heidän uskonnolliselle valtakoneistolleen, ja he tulevat suuntaamaan vihansa ja inhonsa sellaisia ryhmiä vastaan. Hengen toiminta ja sen antama hyöty, hänen ohjeensa ja johdatuksensa tulevat olemaan ratkaiseva tekijä sellaiselle seurakuntaruumiille, joka kokee näiden pimeyden henkivaltojen taholta vastustusta. Näin ne joutuvat pakostakin ottamaan huomioon jokaisen uskovien ryhmän, joka tietoisesti ja halukkaasti ymmärtää ja toteuttaa niitä Jumalan tavoitteita, jotka johtavat lopun ajan viimeiseen näytökseen. Tämä on se seurakunta, joka on jo jättänyt taakseen sunnuntaisin toistuvat kokouksensa ja kristinuskon, joka on kiinnostunut vain saamistaan siunauksista ja uskon kautta hyötymisestä. He pyrkivät tietoisesti olemaan Kristuksen ruumis, jonka kautta Jumalan lopulliset ja ikuiset päämäärät toteutuvat. Se vastustus, jota he kohtaavat, vaatii sitä viisautta ja Jumalan johdatusta, joka annetaan juuri Pyhän Hengen armolahjojen toiminnan kautta. (jatkuu)

Art Katz

Art Katz (1929-2007) oli messiaaninen kristitty ja toimi sananjulistajana kotimaassaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Artikkeli on käännetty hänen nettijulkaisustaan Art Katz Ministries. Art Katz’in perintöä vaalii Ben Israel Fellowship. Julkaistu luvalla.