Uskonelämän eheytymiseen, osa2

PDFicon20 Ross Rohde: Integration

Tässä on kuva suuresta sumusta NGC 604, joka sijaitsee naapurigalaksissa M33. Se on 2.7 miljoonan valovuoden etäisyydellä meistä. Kuva: ESA Hubble.

Tässä on kuva suuresta sumusta NGC 604, joka sijaitsee naapurigalaksissa M33. Se on 2.7 miljoonan valovuoden etäisyydellä meistä. Kuva: ESA Hubble.

Sekä Vanhan liiton että Uuden liiton elämäntapa oli eheää ja johdonmukaista. Vanhassa liitossa jumaliset ihmiset yrittivät parhaansa noudattaa lain kirjainta siinä, mitä he uskoivat Jumalasta (teologia), kuinka he kokoontuivat temppeliin (seurakuntaoppi), kuinka he tekivät hengellistä työtä (missiologia) ja kuinka he elivät. Tämä toteutettiin ihmisten johdolla ja ihmisvoimin ja sen tarkoitus oli miellyttää Jumalaa.

Nyt Uudessa liitossa Pyhä Henki asuu meissä ja johtaa meitä sisältäpäin. Näin Jeesus johtaa ihmisiä olemaan yhteistyössä hänen kanssaan ja tottelemaan häntä. Kun tämä johtaminen tapahtuu todella hänen vaikutuksestaan, se ei koskaan ole ristiriidassa kirjoitetun sanan kanssa. Näin ollen meidän teologiamme on ensisijaisesti ja olennaisesti Pyhän Hengen johtamaa, mutta sitä voidaan arvioida kirjoitetun sanan avulla (ne eivät saa olla ristiriidassa). Uuden testamentin seurakuntakäsitys ei edellytä rakennuksia, tarvitaan vain, että hengen johtamat uskovat kokoontuvat yhteen. Kokoontumisessa taas ei tarvita ketään erityistä johtajaa, sillä uskovien koolla ollessa Herra Jeesus johtaa tilaisuutta. Hengellinen työ tapahtuu Jeesuksen Hengen johtajuudessa ja sille on ominaista sama lähetykseen suuntautuva toiminta, jota näemme Raamatusta ja jota myös Jeesuksen henki johti. Meidän käytännön elämämme on siis hengen johtamaa, kun se kumpuaa meidän sisältämme, eikä sitä hallitse laki tai säännöt eivätkä edes Kirjoitusten periaatteet niin hyviä kuin ne ovatkin (lue Room.7). Tosiasiassahan Jumalan kirjoitettu sana itse toteaa, että kirjain tuo kuoleman, mutta henki tekee eläväksi (2.Kor.3:6).

Vanhan testamentin aikainen elämä oli joka suhteessa ehyttä. Sitä johtivat ihmiset, mutta Jumalaa yritettiin miellyttää kaikin voimin. Se tarvitsi kirjoitettua säännöstöä, jota toteutettiin ihmisvoimin. Se tarvitsi tietyn rakennuksen, jossa ihmisten oli mahdollista palvella Jumalaa omin avuin. Se tarvitsi tietyn joukon erityisiä johtajia (pappeja), jotka sitten opettivat muita sen mukaan kuin kykenivät. Hengellinen työ ja pappeus siis perustuivat ihmisten tekoihin, heidän omiin ponnistuksiinsa, ja ihmisten elämäntapa perustui kirjoitettuun lakiin, jonka oli tarkoitus vetää ihmisiä mukaan. Jumalaa miellyttävä toiminta perustui kokonaan ihmisen tahdonvoimaan. Samalla tavalla Uuden liiton mukainen elämäntapa perustuu täysin siihen, että seuraamme hengessä Herraa Jeesusta, joka Henkensä kautta asuu meissä ja puhuu meidän sisimmässämme. Niinpä teologia, seurakuntaoppi, lähetystyö ja elämäntapa ovat kaikki Herran Jeesuksen johdossa, joka toimii sisäisen ihmisen kautta. Sen tähden ”Jeesus on Herra” ei ole vain opinkappale, sen täytyy olla elämäntapa. Jeesus on Johtaja kaikessa. Sen vuoksi emme tarvitse mitään tiettyä rakennusta, tiettyjä sääntöjä, tiettyä johtajistoa, suuria ihmisvoimin kehiteltyjä strategioita ja elämää, jossa pinnistelemme elääksemme Raamatun arvojen mukaan. Kaiken tämän tulee nousta sisimmästämme, kun Jeesus meitä siihen johtaa. Meidän osamme on vain tehdä yhteistyötä ja olla kuuliaisia.

Valitse kysymys ja vastaa:

  • Onko sinun teologiasi, seurakuntakäsityksesi, missiologiasi ja käytännön elämäsi Vanhaa liittoa, Uutta liittoa vai niiden sekoitusta?
  • Oletko koskaan nähnyt kristilliseen käyttöön tarkoitettua rakennusta (jota usein väärin kutsutaan kirkoksi), joka olisi nimetty esimerkiksi ”Saalem -temppeliksi”? Eikö se yhtään särähdä sinun korvaasi, kuten minun?
  • Mikä käytännön ero on Vanhan liiton papin ja kristityn papin, saarnamiehen tai pastorin välillä? Miten Vanhan liiton pappeus sopii Uuteen liittoon?
  • Mitä tapahtuu, jos meidän teologiamme, seurakuntakäsityksemme, missiologiamme ja käytännön elämämme ovat sekoitus Vanhaa ja Uutta liittoa? Onko järkeä sanoa, että seuraamme Hengen johdatusta (Uuden liiton mukaan), ja sitten keskustelemme tavoitteistamme ja niistä päämääristä, joita olemme kehitelleet? Onko järkeä sanoa, että meidän ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli, ja sitten kokoonnutaan temppeliksi nimetyssä rakennuksessa ja pidetään yllä kristillistä papistoa? Onko todella mitään järkeä sanoa ”elän raamatullisten arvojen mukaan” ja samaan hengenvetoon sanoa, että Jeesus on Herra?

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.