Lopun aikojen ennusmerkkejä, osa2

PDFicon20 Art Katz: Prophetic Anticipations for the Last Days

Tämä kierteisgalaksi on yksi suuresta galaksijoukosta (yli 200 galaksia), joka sijaitsee Antlian tähdistössä (ns. Ilmapumpun alueella). Kuva: ESA Hubble.

Tämä kierteisgalaksi on yksi suuresta galaksijoukosta (yli 200 galaksia), joka sijaitsee Antlian tähdistössä (ns. Ilmapumpun alueella). Kuva: ESA Hubble.

Se todellinen seurakunta, joka nousee esiin, alkaa voida pahoin kaikesta ylimainostuksesta ja itsestään selvästä ennustettavuudesta, jota tuo puhtaasti fraseologinen kristinusko tuottaa. Se etsii uskon ja jumalasuhteen syvempää todellisuutta, laskien kustannukset ja ottaen yhä enemmän todesta oman identiteettinsä pyhiinvaeltajana, muukalaisena ja vieraana matkalaisena maan päällä.

Ne, jotka jäävät tavanomaisiin seurakuntaympyröihin, suhtautuen tarpeisiinsa välinpitämättömästi tai ollen haluttomia maksamaan hintaa, jäävät uskonnollisen petoksen uhreiksi tuomitsemaan harhaoppisiksi tai kansankiihottajiksi niitä, jotka eivät pysy paikoillaan. Keskipakovoimat saavat kristikansan jakautumaan lopulta kahteen leiriin: vainoajat ja vainotut – tilanteen muistuttaessa uskonpuhdistuksen kannattajien osoittamaa vastustusta anabaptisteja kohtaan 1500-luvulla. Lopulta syvään iskostunut samanmielisyys ajaa uskonnollis-poliittisen luokan raivoon sitä hengellistä vähemmistöä kohtaan, joka ei allekirjoita heidän ekumeenisia pyrkimyksiään. Joten jälleen kerran, lopultakin, ihminen huomaa, että hänen vihollisiinsa kuuluu oman perheen jäseniä. Mutta se rakkaus vihamiehiä kohtaan, jolla tähän vastustukseen ja vainoon vastataan, tulee olemaan tämän täyttymystään kohti kulkevan, marttyyreista koostuvan jäännösseurakunnan, silmiinpistävä tunnusmerkki. Sellainen reaktio tulee olemaan niiden suuri mahdollisuus, joiden tietoinen, päättäväinen valmistautuminen ja pyhittyminen alkaa nyt.

Sillä tavalla maailmasta erottautuneille ihmisille hänen kasvojensa valo tulee olemaan juuri se tekijä, joka kantaa heitä, kuten se kantoi Stefanustakin, jolloin siitä muodostuu kosto ja loukkaus niille, jotka vihaavat valoa ja ovat valinneet pimeyden – olivat he sitten seurakunnan ulkopuolisia tai osa kirkkoa, kuten suurin osa heistä on. Radikaali apostolinen usko tai uskosta luopuminen jäävät ainoiksi vaihtoehdoiksi tämän kahtiajaon keskellä. Neutraali kanta tai keskitien vaihtoehdot eivät tule kysymykseen. Meidät pakotetaan, lopultakin ja viimeinkin, olemaan aidosti uskossa, tehden pyhittymisestämme täydellistä Jumalan pelossa, sellaisen aikakauden keskellä, jossa toinen vaihtoehto on ottaa pedon merkki.

Niille, jotka eivät voi ostaa eivätkä myydä tulevassa maailmantaloudessa, tulee sellaisesta kristillisestä yhteisöstä, joka on luonteeltaan luova, tuottelias, elämää ylläpitävä – niin pelottavaa kuin se onkin monien mielestä – elinvoimainen vaihtoehto pyhyyteen ja tosi elämään. Niille pojille ja tyttärille, jotka erottautuvat radikaalisti maailmasta eivätkä edes koske mihinkään saastaiseen, Isän rakkaus, Jumalan todellinen olemus Isänä, niin harvat kuin sen tuntevatkin, tulee olemaan kestävyyttä antava voima kaikkea turvattomuutta samoin kuin kaikkea lopun ajan houkutuksia vastaan (2.Kor.6:18).

Sellaiset ihmiset, pelastettu jäännös siellä täällä maapallolla, muodostavat itsessään jo elävän syytöksen kaikkea syntiä ja pahaa vastaan. Heidän läsnäoloaan sellaisen aikakauden keskellä, jossa pahuus tulvii yli äyräidensä, ei pitkään siedetä. Monissa tapauksissa he tulevat provosoimaan oman kuolemansa ja sillä tavalla he täyttävät niitä Jumalan salattuja suunnitelmia, mitä hänellä on kärsimyksen suhteen. Sillä tavalla avaruuden henkivallat, tämän ajan väärät jumalat, karkotetaan taivaista, kun Jumalan moninainen viisaus tulee julki (Ef.3:10). Sillä tavalla luodaan tämä kuninkaallinen virka, johon kirkastettu seurakunta nostetaan, kun sen voitollinen ja pitkään odotettu Kuningas palaa – kun vihdoin ristiinnaulittu Herra palaa kunniassaan tuomitakseen pelottomasti maanpiirin asukkaita ja hallitakseen kansakuntia vanhurskaasti yhdessä pelastetun Israelin kanssa.

Art Katz

PDFicon20Art Katz (1929-2007) oli messiaaninen kristitty ja toimi sananjulistajana kotimaassaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Artikkeli on käännetty hänen nettijulkaisustaan Art Katz Ministries. Art Katz’in perintöä vaalii Ben Israel Fellowship. Julkaistu luvalla.