Kiusatulle

rohkaisuTeitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. 1.Kor.10:13.

Tunnen syvää myötätuntoa kaikkia kiusattuja kohtaan, sillä olen itse ollut kiusattu työpaikalla. Kiusaamisen takana on varsin usein sielunvihollinen itse, joka käyttää jokaisen mahdollisen tilaisuuden yllyttääkseen omia palvelijoitaan kiusaamaan Jeesuksen opetuslapsia ja kaikkia viattomia ihmisiä. Kiusaamisen tarkoitus on viedä uhrin itsetunto, nöyryyttää häntä ja varastaa jopa ihmisarvokin. Sielunvihollinen kadehtii jokaista ihmistä, sillä Jumala on Kristuksessa lahjoittanut meille korkean arvon, kun meidät on ostettu Jumalan valtakunnan kansalaisiksi Jeesuksen kalliilla verellä. Paholainen ei kärsi katsella meitä, kun meillä on rauha Jumalan kanssa ja olemme hänen siunauksistaan osallisia. Joskus Paholainen tuntuu tietävän paljon paremmin kuin me itse, kuinka siunattuja oikeastaan olemmekaan.

Uskovalle kiusattuna oleminen on aina Kristuksen kärsimyksien osallisuutta. Emme kärsi yksin, vaan Kristus on meidän tuskassamme läsnä. Häntä piinattiin julmasti, häntä loukattiin syvästi, häneltä vietiin ihmisarvo. Kun tulemme osallisiksi hänen kärsimyksistään, tulemme osallisiksi myös paremmasta ylösnousemuksesta (ks.Hepr.11:35). Voimme aina rukouksen kautta tuoda tuskamme hänen tietoonsa ja pyytää voimaa. Saatamme tuntea pakokauhua ja halua lähteä karkuun, mutta voimme myös tiedostaa, että olemme siinä vaikeassa paikassa Jumalan tahdosta. Jeesus neuvoo meitä, jotka joudumme kiusaajien keskelle: Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Matt.10:16. – Näissä tilanteissa Jumala käyttää meitä Kristuksen todistajina, kun säilytämme arvokkuutemme, pysymme rauhallisina emmekä provosoidu. Myöhemmin saamme vielä todistaa Kristuksen tuomioistuimessa väärintekijöitä vastaan.

Haluan siis rohkaista sinua, jota kiusataan. Sinun tulee tietää, kuinka arvokas olet ihmisenä, kuinka kalliisti ostettu Kristuksen opetuslapsena, kuinka rakas olet Herralle, joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin (Hepr.4:15 KR38). Sinun tulee tietää, että sinä saat kerran täyden lohdutuksen ja sinä saat loistaa ilosta. Vaikka nyt voi tuntua kuin eläisit vankileirillä, Jumalan lupaus kuuluu sinulle näin: Palatkaa, vangitut, takaisin turvapaikkaanne, te ette ole turhaan eläneet toivossa! Vielä tänäänkin lupaan: kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle, Siion. Sak.9:12.

eSiru