Poliittisesta kristillisyydestä eteenpäin, osa2

PDFicon20Wolfgang Simson: Beyond political Christianity

Täydelliseltä spiraalilta vaikuttava kierteisgalaksi NGC 634, jossa tapahtui valkoisen kääpiötähden räjähdys vuonna 2008, mutta sen kirkas valo ei enää erotu tässä kuvassa, joka on otettu puolitoista vuotta myöhemmin. Kuva: ESA Hubble.

Täydelliseltä spiraalilta vaikuttava kierteisgalaksi NGC 634, jossa tapahtui valkoisen kääpiötähden räjähdys vuonna 2008, mutta sen kirkas valo ei enää erotu tässä kuvassa, joka on otettu puolitoista vuotta myöhemmin. Kuva: ESA Hubble.

The Starfish Manifesto: ote sivuilta 453-454

Jumalan valtakunta on teokratia, Jumalan ehdoton hallintavalta. Niinpä meidän tulee Kuningas Jeesuksen nimessä luopua kaikesta kilpailuhengestä, jättää hyvästit kaikelle demokraattiselle hallinnolle ekklesian keskellä, ja mielihyvin antaa tapettavaksi kompromissein aikaansaadun, pinnallisen ja epäaidon yhteyden Pyhä Lehmä.

Muistatko klassisen herätyshistorian? Mitään herätystä ei ole koskaan ollut ilman, että joku on johtanut sitä. Eikä sinun kaupungissasi, alueellasi tai ihmisryhmässäsi koskaan aloiteta mitään apostolis-profeetallista uudistusta, jolla olisi mitään todellista vaikutusta CAWKI -kirkkoihin, ilman että sinä ja muut kristillisessä yhteisössäsi harkiten, tietoisesti ja päättäväisesti hylkäätte oman riippumattoman itsemääräämisoikeutenne ja nöyrästi kaikessa jumalanpelossa hyväksytte ja arvostatte keskellänne niitä, jotka ovat saaneet tietyn tehtävän jumalallisen järjestyksen luomisessa ja joilla on vaadittavat profeetalliset lahjat, jotka tarvitaan tämän uudistuksen läpiviemiseen. Tässä sinun tehtäväsi on joko johtaa tai seurata tai väistyä tieltä pois. Haluan tehdä asiat mahdollisimman selviksi. Minulla oli tapana olla mukana, kun läheisen kaupungin pastorit kokoontuivat yhteen. Vietimme aikaa yhdessä juoden kahvia, syöden croissanteja, keskustelimme, rukoilimme ja hajaannuimme sitten. Joskus jokin asia näytti kovasti askarruttavan meitä ja kerran huomasimme, että kolme seurakuntaa viidestätoista oli päättänyt erikseen järjestää seminaarin johtajuudesta ja kolme eri puhujaa oli kutsuttu pitämään samasta aiheesta seminaaria samana päivänä samaan kaupunkiin! Eräs mies, joka oli kyllä apostolinen henkilö, mutta ei jostain syystä toiminut missään vastaavassa tehtävässä, ja joka paimensi kaupungin toiseksi suurinta seurakuntaa, ehdottikin: ”Miksi emme kokoaisi resurssejamme yhteen, keskustele ensin keskenämme, kun suunnittelemme jotakin tuollaista, ja lopeta kalliiden voimavarojemme tuhlaamista? Loppujen lopuksihan me olemme yhtä ruumista!” Sinun olisi pitänyt nähdä kaupungin suurimman seurakunnan pastorin ilme – hän oli hyvin lahjakas Jumalan sanan opettaja – ja kuulla hänen vastauksensa tähän raitishenkiseen ja apostoliselta kannalta hyvin luonnolliseen ehdotukseen. Hän oli siihen aikaan Evankelisen Allianssin johtaja kaupungissamme. ”Minä vastustan jyrkästi!” hän selitti ääntään korottaen. ”Evankelinen Allianssi perustuu sille ajatukselle, että jokaisella seurakunnalla on oikeus hoitaa omat asiansa, eikä mikään, ehdottomasti ei mikään, saa muuttaa tätä tosiasiaa. Meidän kaikkien tulee saada tehdä aina sitä, minkä koemme olevan parhaaksi meidän omalle seurakunnallemme!” Tarpeetonta kai sanoakin, että kolme erillistä johtajuusseminaaria oli ja meni, seurakunnat ja kaupunki pysyivät entisellään ja kyseinen apostolinen mies lopulta luovutti ja muutti kaupungista muualle. Keskustelin myöhemmin sen pastorin kanssa, joka ampui alas tämän ehdotuksen, ja sanoin hänelle, että juuri tuo mentaliteetti ja asenne tappaa kaiken yhteyden, ja että jos hän jatkaisi tuolla epäapostolisella tiellä, silloin hänen tulisi joko astua sivuun kaupungin hengellisestä johtajuudesta tai luovuttaa se jollekulle toiselle. Sanoin, että tuonkaltainen asennoituminen ei ratkaise mitään, se on pikemminkin ongelman ydin.

Koska olen varma, että sinä voisit kertoa samankaltaisista tilanteista omalla alueellasi, voimme mekin joko luovuttaa tai lähteä muualle – tai päättää muuttaa koko systeemin ja palauttaa Jumalan järjestyksen. Ja tämä pitää tietenkin tehdä jokaisessa kaupungissa ja kaikilla alueilla maailmassa. Jos olet henkilökohtaisesti mukana kaupungin tai alueen johtotehtävissä, mutta et toimi apostolisessa tai profeetallisessa roolissa, ole hyvä ja astu sivuun hierarkisen asteikon ”ykkös”-paikoilta heti huomenna ja salli sellaisen rakenteen tulla tilalle, missä ollaan tasaveroisia kumppaneita ja ystäviä, ja tee nöyrästi tilaa niille, joilla on tehtäväänsä rooli ja armoitus, jota sinulla ei ole. Vaikka olisitkin apostolinen tai profeetallinen henkilö, älä silti toimi kuninkaan tapaan, vaan palvele, tiskaa astioita, kulje ylimääräinen kilometri ja tee yhteistyötä paimenten, evankelistojen, opettajien ja diakonien kanssa, jotka Jumala on asettanut toimimaan alueellasi ja jotka ovat ensisijaisesti valmiita palvelemaan alueesi ihmisiä eikä niinkään omaa seurakuntaansa. Ja jos satut olemaan henkilö, joka tähän asti on toiminut kiinteästi oman hengellisen työnsä ja seurakuntansa puitteissa, ja jos olet sellainen, joka puolustat itsenäistä ja riippumatonta asemaasi samoin kuin aiemmin mainittu veli, joka johti Evankelista Allianssia: sinulle haluan sanoa, että sinä jarrutat Jumalan valtakunnan työtä ja aikanaan Jumala joko siirtää sinut sivuun tai ohittaa sinut. Älä anna sen tapahtua, sillä se ei ole Jumalan suunnitelma sinun suhteesi tai ”sinun” seurakuntasi suhteen (eihän se ole sinun ollut alun alkaenkaan). Viime aikoina on tullut esiin joitakin profetioita, joissa sanotaan: ”Antakaa minulle seurakuntani takaisin, jotta voin antaa sen takaisin maailmalle!” Jos olet siinä asemassa, että sinun pitää tehdä tämä, voinko pyytää sinua tekemään sen heti? Jos ei heti, koska sitten? Ja jos sinä et sitä tee, kuka tekee? Ja jos et tee sitä Jumalalle tai alueesi tai kaupunkisi hyväksi, ketä varten ja mitä varten tekisit sen?