Pyhä Henki antaa voiman olla Kristuksen todistaja, osa2

PDFicon20 Matt Mitchell: The Holy Spirit Empowers Us to Be Witnesses for Christ

costar

Hubblen ’silmälaseja’ asennetaan. Hubblen peiliä piti korjata ja sitä varten se sai tämän näköä tarkentavan optisen laitteen. Kuva: ESA Hubble.

20.huhtikuuta 2008

Ap.t.1:1-11

Pyhä Henki antaa voiman olla Kristuksen todistaja 

Sen Jeesus lupasi juuri ennen taivaaseen astumistaan. Luemme Apostolien tekojen alusta 11 jaetta:

Edellisessä kirjassani, hyvä Teofilos, kerroin kaikesta siitä, mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti, alusta alkaen aina siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi valitsemilleen apostoleille käskynsä, ennen kuin hänet otettiin taivaaseen. Heille hän myös monin kiistattomin todistein osoitti kuolemansa jälkeen olevansa elossa. Hän näyttäytyi heille neljänkymmenen päivän aikana useasti ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ollessaan heidän kanssaan aterialla Jeesus sanoi: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on teille luvannut ja mistä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä. Siihen ei ole enää montakaan päivää.” Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen?” Hän vastasi: ”Ei teidän kuulu tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka.” Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään. Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.” Ap.t.1:1-11.

Siinä on muutamia viimeisiä sanoja, jotka Jeesus lausui seuraajilleen ennen kuin hän jätti tämän maan taakseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja Jumalan Hengestä. Jumala valtakunta on kuninkaan hallitsema valtakunta. Ja sen täydellisestä toteutumisesta hän ei juuri puhunut. Sen toteutuminen olisi sidoksissa hänen kunniakkaaseen paluuseensa maan päälle, josta hän ei myöskään liiemmin puhunut. Mutta hän lupasi heille jotakin Jumalan Hengestä. Hän lupasi, että heidät kastettaisiin Pyhällä Hengellä. Puhumme siitä lisää tuonnempana. Hän lupasi myös, että kun heidät kastetaan Pyhällä Hengellä, he saisivat VOIMAN Pyhän Hengen kautta.

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Ap.t.1:8.

Voiman. Tämä jae oli teemana, kun kokoonnuimme järjestömme konferenssiin. Meitä muistutettiin siellä siitä valtavasta Pyhän Hengen voimasta, joka meissä uskovissa asuu sitä varten, että voisimme tavoittaa yhteisömme, alueemme ja koko maailman Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla.

Pyhä Henki antaa meille voiman olla Kristuksen todistajia. Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa Jeesuksen kerrotaan sanoneen: ”Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta.” (Luuk.24:49) Eikö olekin melkoinen ilmaus: ”varustukseksi voiman”?

Jeesus siis lupasi, että opetuslapset saisivat tuoreena lahjana mahdollisuuden käyttää voimaa, joka auttaisi heitä olemaan Kristuksen todistajia pääkaupungissaan, omalla alueellaan, kaupungin laitamilla ja kaikkialla maailmanlaajuisesti!

Voimaa. Pyhä Henki on Jumalan voiman läsnäoloa. Hän antaa opetuslapsilleen voiman olla Kristuksen todistajia. Ja juuri niin tapahtui. Luvussa 2 näemme, mitä tapahtui Helluntaipäivänä. Opetuslapset olivat kaikki koolla samassa paikassa ja Pyhä Henki ilmestyi tavalla, jolla hän ei ollut koskaan aiemmin ilmestynyt! Hän tuli tuulispäänä!

Kuului ääni kuin myrskytuuli olisi puhaltanut suoraan taivaasta ja täyttänyt koko sen huoneen, jossa he istuivat. Ja kuinka hän olikaan liekeissä!

He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi heille puhuttavaksi. Ap.t.2:3-4.

Voi pojat, hän todella antoi heille voiman! Kaupunki oli täynnä ihmisiä, jotka olivat tulleet kaikista ympäröivistä kansoista. Ja opetuslapset riensivät kaduille kertomaan Jeesuksesta – kaikki saivat kuulla hyvää sanomaa omalla kielellään!

Pietari myös nousi puhumaan ja saarnasi Pyhän Hengen voimassa evankeliumin sanomaa. Ja Pyhä Henki teki työtä ja hän veti 3000 ihmistä mukaan seurakuntaan juuri siinä paikassa, juuri sinä hetkenä! Ihmisten elämä muuttui! Lue Apostolien tekojen luku kaksi. (jatkuu)

Matt Mitchell

Copyright © 2014 Matt Mitchell. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla pastori Mitchell’in blogista Hot Orthodoxy.