Inhimillinen kontrolli

PDFicon20 Ross Rohde: Human Control

Tässä kuvassa on epäsäännöllinen galaksi IC 559. Muoto ei sovi mihinkään tyyppiluokitukseen. Se on luultavasti kehittynyt tällaiseksi jonkin toisen galaksin gravitaation johdosta. Kuva: ESA Hubble.

Tässä kuvassa on epäsäännöllinen galaksi IC 559. Muoto ei sovi mihinkään tyyppiluokitukseen. Se on luultavasti kehittynyt tällaiseksi jonkin toisen galaksin gravitaation johdosta. Kuva: ESA Hubble.

Keskustelen aika usein simple church -seurakunnasta sellaisten kanssa, joille asia on uusi. Koska simple church -seurakunta on niin erilainen kuin se mitä useimmat ennestään tuntevat, on melko yleistä kohdata määrätynlaisia reaktioita – useimmiten kielteisiä.

Kaikkein yleisin niistä koskee tarvetta jonkinlaisen inhimillisen kontrollin pitämiseen. Kuinka voisi olla seurakunta, jossa ei ole virkaan asetettuja johtajia? Kuinka voidaan ylläpitää järjestystä? Kuinka voidaan estää harhaoppien esiintyminen? Jos yritämme sellaista järjestelmää, seuraa kaaos.

Nämä reaktiot johtuvat perustavaa laatua olevasta olettamuksesta, jonka uskon olevan väärä. Nämä reaktiot perustuvat myös hyvin syvältä nousevaan väärinkäsitykseen, mitä raamatullinen kristinusko pohjimmiltaan on ja kuinka se toimii. Haluan selittää tarkemmin.

Jotta voisimme ymmärtää, kuinka kristillisen uskon on määrä toimia ilman inhimillistä kontrollia, meidän täytyy ymmärtää kaksi perustavaa laatua olevaa totuutta. Ensimmäinen niistä on tämä: Jeesus on Herra. Tämä on kristillisen uskon perustavaa laatua oleva oppi. Sen ei koskaan ollut tarkoitus jäädä vain lausumaksi jostakin tosiasiasta, josta voimme olla yhtä mieltä. Sen on tarkoitus tulla eletyksi todeksi kaikessa, mitä teemme. Toisin sanoen: uskotko, että Jeesus on Herra? Hyvä, näytä se minulle tekojesi kautta! Tässä on kyseessä sama asia, jota Jaakob yritti selvittää, kun hän puhui ”shemasta” eli perustavaa laatua olevasta juutalaisen uskon opista, että Jumala on yksi. Ehkä joku nyt sanoo: ”Sinulla on usko, minulla teot.” Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Jaak.2:18-19.

”Jeesus on Herra” on kristinuskon ”shema”-lausunto. Se on sellainen perusperiaate, josta kaikki muu voidaan johtaa. Joten toistakaamme, mitä Jaakob sanoo, käyttäen kristillistä ”shemaa”: Sinä uskot, että Jeesus on Herra. Oikein teet – pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. On hyvin selvää, että ”Jeesus on Herra” ei voi olla pelkkä opinkohta, jonka kanssa olemme samaa mieltä. Meidän tulee elää se todeksi kaikessa, mitä teemme.

Toinen perusperiaate, joka meidän tulee ymmärtää, on Uusi liitto. ”Jeesus on Herra” edustaa meille shemaa. Uusi liitto taas on ainoa kristillinen liittosopimus Jumalan kanssa. Samoin kuin Vanhan liiton laki oli olemassa juutalaisia varten, samoin Uusi liitto on kristittyjä varten.

Jumala etsii suhdetta ihmisiin liittojen kautta. Nykyajan länsimaiselle kristitylle yksi tapa ymmärtää tämä on ajatella, että uusi liitto on meidän käyttöjärjestelmämme. Samoin kuin tietokone tarvitsee käyttöjärjestelmän toimiakseen, myös kristinusko ja jokainen yksittäinen kristitty toimii jumalasuhteessaan uuden liiton periaatteiden mukaan.

Uuteen liittoon viitataan Uudessa testamentissa usein ja Jeesus sanoi: Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Luuk.22:20. Se on taustalla aina (kuten käyttöjärjestelmä) melkein kaikissa lausumissa ja toimissa. Mutta tarkkaan ottaen se tuodaan esiin Raamatussa kahdesti: ensi kerran Vanhassa testamentissa, jolloin se on ihana tulevaisuuden näky (Jer.31:31-34) ja toisen kerran Uudessa testamentissa (Hepr.8:8-12). Heprealaiskirje siteeraa tässä tarkasti Vanhaa testamenttia.

Avainjae on Hepr.8:10 (Jer.31:33): Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Se, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, ei ole enää mikään ulkoinen kirjoitettu ohjeisto, jota yritämme kovasti noudattaa (laki). Me teemme, mitä Jumala haluaa, koska hän viestii kanssamme suoraan sydämemme ja mielemme kautta. Kuten Heprealaiskirjeen kirjoittaja sanoi: Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Hepr.10:7. Uusi liitto on paljon parempi kuin vanha, koska se on ylhäältä tulevaa ohjausta, joka kohdistuu suoraan sydämeemme ja mieleemme saaden voimansa itseltään Pyhältä Hengeltä. Siinäpä tulee esiin uuden liiton ylivertaisuus!

Mitä kaikella tällä siis on tekemistä inhimillisen kontrollin kanssa? Jos ”Jeesus on Herra” ja sen tulee heijastua kaikista meidän toimistamme, hänen tehtävänsä on silloin johtaa meitä sekä yksilöllisesti että yhteisönä. Hän on Herra. Mutta miten se tapahtuu ilman ihmisen kontrollia? Voimme toteuttaa sitä, kun elämme ja toimimme uuden liiton mukaisesti. Se on meidän käyttöjärjestelmämme. Hän pystyy kertomaan meille tarkasti, mitä hän haluaa meidän tekevän, viestien suoraan sydämeemme ja mieleemme Pyhän Hengen kautta. Hän puhuu yksilöiden ajatuksiin ja sydämiin ja hän johtaa ryhmiä.

Heti kun ymmärrämme, että ”Jeesus on Herra” merkitsee uutta elämäntapaa, joka vaikuttaa jokaiseen yksittäiseen asiaan kaikissa toimissamme, ja että sellainen asia on mahdollinen, koska meillä on uuden liiton käyttöjärjestelmä, voimme lopultakin ymmärtää, kuinka seurakunta voi toimia ilman inhimillistä johtajistoa. Sen sijasta Jeesus johtaa meitä yksilöinä puhuen asioista suoraan sydämellemme ja sisimpäämme ja yhteisöinä hän ohjaa kuin kapellimestari erilaisia armoituksiamme ja johtaa ihmisryhmiä. Tämä on riemullinen ja yliluonnollisen voimallinen asia. Ja se on hyvin ylivertainen tapa johtaa verrattuna siihen, että ihmiset johtaisivat ihmisiä ”tekemään oikein”. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Hepr.10:7 KR38. 

  • Miksi luulet, että jotkut reagoivat niin voimakkaasti, kun puhutaan siitä, että ei tarvita ihmisjohtajia?
  • Mitä luulet, että Jaakob sanoisi uskoville, jotka pitävät lausumaa ”Jeesus on Herra” vain opillisena toteamuksena, jos heidän tekonsa heijastavat vain ihmisten päätöksiä ja inhimillistä kontrollia?
  • Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että kristillinen liitto Jumalan kanssa, Uusi liitto, on eräänlainen käyttöjärjestelmä?
  • Toteutuuko se uuden liiton periaate, että Jumala puhuu suoraan sinun sydämeesi ja mieleesi, siinä tavassa, jolla yksilöllisesti ja yhteisöllisesti toteutat uskonelämääsi?

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.