Kristuksen tuntemisen täyteyteen, osa1

PDFicon20 Francis Frangipane: Pursuing the Stature of Christ

Infrapunakameralla ja muilla erikoislaitteilla on saatu tästä Orionin sumusta esiin joukko (n.50 kpl) himmeitä ruskeita kääpiöitä, jotka ovat syntymässä olevia tähtiä. Ne eivät näy tavallisella valon aallonpituudella. Kuva: ESA Hubble.

Infrapunakameralla ja muilla erikoislaitteilla on saatu tästä Orionin sumusta esiin joukko (n.50 kpl) himmeitä ruskeita kääpiöitä, jotka ovat syntymässä olevia tähtiä. Ne eivät näy tavallisella valon aallonpituudella. Kuva: ESA Hubble.

Apostoli Paavali ilmaisee Jumalan ylivertaisen suunnitelman seurakuntaansa varten eräässä hyvin syvällisessä jakeessa. Hän sanoo, että meitä ei ole kutsuttu yhtään vähempään kuin siihen, että pääsemme Jumalan Pojan tuntemiseen ja niin saavutamme aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden… Ef.4:13. Isän kunnianhimoinen suunnitelma on tuoda meidän kauttamme esiin kaikki se, mitä Kristus on – hänen ominaisuutensa ja voimansa. Hän ei ole sitä ottanut tavoitteekseen vain ikuisuutta varten, vaan toteutumaan jo keskellä meidän taisteluitamme ja kiusauksiamme, jossa meidän on määrä kasvaa kaikin tavoin kiinni Kristukseen, häneen, joka on pää. Ef.4:15.

Kuinka olemmekaan kasanneet kaikenlaisia rajoituksia, ettemme voisi toteuttaa Jumalan kutsua! Kaikkivaltiaan tavoite ei meidän suhteemme rajoitu siihen, että me tulemme kilteiksi kristityiksi, vaan hän haluaa tehdä meistä Kristuksen kaltaisia, kirjaimellisesti hänen persoonansa osatekijöitä (1.Kor.12:12, 2.Piet.1:3, Hepr.3:14, Gal.2.20). Pyhän opin ja onton opin välillä on ero (engl.’hallowed/hollow’, suom.huom.). Meidän on syytä mitä pikimmin hylätä ne rajoitukset, joita hengellisesti tyhjät uskonnolliset perinteet asettavat: Jumala on kutsunut meidät osallistumaan Kristuksen täyteyteen! Hänen armonsa syvyys on lahjoittanut meille kyvyn kiivetä hänen pyhyytensä huipuille. Meille on annettu se mahdollisuus, että voimme Pyhän Hengen avulla vastuunalaisesti käyttää Kristuksen arvovaltaa!

Kun nyt olemme vastaanottaneet Kristuksen rakkauden kaikessa laajuudessaan, me olemme myös kutsutut tuomaan sen esiin sen kaikessa pelastavassa voimassaan. Niinpä kaiken, mitä nyt näemme Jeesuksessa, on Jumalan tarkoitus ilmaista meidän kauttamme. Tämän Kristuksen kaltaisuuteen pyrkimisen näky on tekijä, joka pitää meidät lujasti opillisen puhtauden tiellä. Heti kun olemme päässeet omistamaan näyn Kristuksen kaltaisuudesta, tapahtuu hämmästyttävä muutos: silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Ef.4:14.

Huomatkaamme myös: Paavali ei tarkemmin määrittele, ovatko ”opin tuulet” yksinkertaisesti jotakin väärää opetusta. Eihän opinkappaleen tarvitse olla väärä viedäkseen harhaan – jopa oikea ja tosi opin käsitys, jos sitä ylenmäärin liioitellaan, voi johtaa meidät sivuun siitä, mikä on todellista Kristuksen kaltaisuutta.

Juuri siinä, missä me kerskumme oikeasta opista ja hengellisestä armoituksestamme, monet meistä joutuvat harhaan. Eihän se, mikä meitä patistaa olemaan entistä enemmän uskonnollisesti aktiivisia, ole aina Jumalan johtamaa. Jos emme näe Kristuksen kaltaisuutta oman tulevaisuutemme keskeisenä asiana, silloin voi jokin opin tuuli hyvinkin olla meitä eteenpäin vievä asia. (jatkuu)

Francis Frangipane 

Copyright © 2014 Francis Frangipane. Tämä artikkeli on suomennettu Francis Frangipanen saarnakokoelmasta Francis Frangipane Messages.