Hengeltään särkyneelle

alppiruusuja2Köyhää minä katson, köyhää, hengeltään särkynyttä, sanani alla arkaa. Jes.66:2.

Jumalan henki puhui Jesajalle nämä sanat ja siinä laajemmassa tekstiyhteydessä, jossa ne sanottiin, piirretään kuvaa Jumalan mielen mukaisesta ihmisestä käyttäen hyväksi sen vastakohtaa. Tässä Jesajan luvussa Herra nuhtelee itsevarmoja ihmisiä, joiden jumalanpalvelus on ”pahan palvontaa”, jotka ovat rakentaneet oman uskonnollisen maailmansa valheellisen jumalakuvan varaan. Siinä nämä ”luulouskovaiset” olivat tulleet sokeiksi ja kuuroiksi. He olivat vahva ennakkokuva Jeesuksen ajan fariseuksista. Heistä Jumalan sana todistaa: Kun minä kutsuin, kukaan ei vastannut, kun minä puhuin, kukaan ei kuunnellut. Te teitte sitä, mikä on väärää minun silmissäni, ja aina valitsitte sen, mikä on vastoin minun tahtoani. Jes.66:4.

On tärkeää oppia kuuntelemaan. Jumalan sanan kuuleminen vaatii nöyryyttä. On hyödyksi, jos meillä on sellainen kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan, että olemme sen edessä arkoja. Emme voi olla itsevarmoja, röyhkeitä ja ylimielisiä. Emme saa sekoittaa vahvaa uskoa ja tervettä itseluottamusta tällaiseen lihalliseen varmuuteen. Valitettavasti tänä aikana näkee liian paljon väärää varmuutta, joka tuottaa esiin hengellistä väkivaltaa. Mitä Herran sana puhuukaan nöyrille ja hiljaisille palvelijoilleen, jotka ovat hengessään särkyneitä:

Kuulkaa Herran sana, te, jotka olette arkoja minun sanani alla: -Teidän veljenne sanovat, nuo, jotka ovat teitä vihanneet ja jotka ovat sysänneet teidät syrjään minun nimeni tähden: ”Osoittakoon Herra kirkkautensa, sittenpä saamme ihmetellä teidän iloanne!” Mutta he joutuvat häpeään. Jes.66:5.

Rohkaisen siis sinua, joka palvelet Herraa kaikessa nöyryydessä ja sanan kuuliaisuudessa: sinun halveksijasi joutuvat häpeään. Sinä saat vielä hyvän todistuksen Jumalalta. Sinä saat kokea, että Jumalan lupaukset ovat totta, hänen hyvyytensä tavoittaa sinut, mutta hänen kurituksensa tulee sinun vastustajiesi osaksi. Jumalan lupaukset kansalleen sisältävät lupauksen poikalapsesta, joka syntyy (Jes.66:7). Hänen kauttaan Jumala jakaa rakkauttaan, iloaan ja hyvyyttään omalle kansalleen loputtomasti.

…kun tämän näette, teidän sydämenne ihastuu, te kukoistatte kuin vehmas niitty. Niin Herran palvelijat saavat tuntea hänen kätensä voiman ja viholliset hänen vihansa. Jes.66:14.

Palvelkaamme siis Herraa nöyrin mielin pitäen korvamme auki. Särkynyt ja murtunut mieli on joskus paras tae siitä, että olemme aidosti kuulolla. Pyytäkäämme häneltä myös silmävoidetta ja nostakaamme katseemme häneen.

Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on Henki. 2.Kor.3:18.

eSiru