Evankeliumin valtatie

PDFicon20 Ross Rohde: The Highway of the Gospel

Hubblen tarkka kuva Jupiterista, jossa näkyy mm. revontulia napojen ympärillä. Kuva: ESA Hubble.

Hubblen tarkka kuva Jupiterista, jossa näkyy mm. revontulia napojen ympärillä. Kuva: ESA Hubble.

Miten opimme vaeltamaan pitkin evankeliumin valtatietä?

Katukivetys

Evankeliumin valtatie on päällystetty miljoonilla kivilaatoilla, jotka ovat kosketuksissa toisiinsa. Laatat ovat lomittain toistensa kanssa ollen edelleen kosketuksissa seuraaviin. Kun lähdet kävelemään pitkin valtatietä, sinä ensin astut kivetyksen jonkin laatan päälle. Mikä siis on kivetykseen kuuluva laatta? Se on sama, jota usein kutsutaan ”rauhan taloksi”. Jeesus kuvasi sen seuraavasti:

Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen, ja jääkää asumaan hänen luokseen lähtöönne saakka. Kun menette taloon, toivottakaa talon väelle rauhaa. Jos talo on sen arvoinen, saakoon se toivottamanne rauhan, mutta jos se ei ansaitse sitä, palatkoon toivotus teille takaisin. Matt.10:11-13.

Kivetykseen sopivien kivien etsiminen

Miten siis voidaan löytää rauhan talo? Ensin on löydettävä rauhan lapsi, jota Luukas kutsui ’rauhan ihmiseksi’ ja Matteus kutsui ’käyntinne arvoiseksi’. Hän on se rauhan lapsi, joka johtaa teidät rauhan taloon. Jos haluat enemmän ymmärtää rauhan lapsen löytämisestä, lue artikkelini Kuinka löydämme rauhan lapsen? Tässä on kyseessä yliluonnollinen tapahtumasarja, johon Jeesus johtaa ja jonka läpi hän vie meidät.

Toisiinsa kytketyt kivilaatat

Jos haluamme tietää, miten voimme vaeltaa pitkin evankeliumin valtatietä, meitä auttaa jos ymmärrämme, kuinka rauhan talo toimii ja kuinka sellainen kytkeytyy toisiin rauhan taloihin. Kreikan sana, joka evankeliumeissa tarkoittaa taloa, on sana oikos. Tämä sana todella tarkoittaa rakennusta, jota kutsumme taloksi. Mutta sillä on paljon rikkaampi merkityssisältö. Se tarkoittaa myös talossa asuvaa ydinperhettä tai sen laajennettua versiota, johon kuuluvat isovanhemmat ja talon palvelijat ja orjat, jopa läheiset perheen ystävät. Toisin sanoen mukaan lasketaan kaikki, jotka ovat oikeutettuja viettämään aikaansa talossa. Paljon parempi sana olisi ’huonekunta, kotiväki’. Siksi luulenkin, että tämän sanan kääntäminen taloksi, joka viittaa pääasiassa rakennukseen, on huono käännös. Rakennus on talo ainoastaan siksi, että talon väki asuu siinä. Ihmiset ovat tärkeämpiä kuin rakennus.

Kun joku rauhan lapsi (joka on osa huonekuntaa) esittelee meidät omalle kotiväelleen, me esittelemme heidät Jeesukselle ja annamme näin Jeesuksen asua heidän luonaan. Mutta tästä seuraa tärkeä asia. Kullakin meistä on useita huonekuntia tai oikos-yhteisöjä. Koska läheinen ystävä voi olla osa perheväkeä ja me voimme olla osa muiden perheiden lähipiiriä, meidän väkemme on näin ollen sidoksissa toisiin huonekuntiin. Niinpä yksi tapa ymmärtää sana oikos on ajatella erilaisia vuorovaikutusryhmiä. Yksi henkilö voi kuulua useaan vaikutuspiiriin. Esimerkiksi Chrystal on osa ydinperhettään. Hän on myös läheisesti tekemisissä isovanhempiensa kanssa, kosketuksissa täteihin ja setiin ja muihin sukulaisiin. Mutta hänellä on myös ystäviä ja työtovereita. Samaa voitaneen sanoa hänen iltaisin kokoontuvasta sählyporukastaan ja vanhempainyhdistyksestä, joka toimii hänen lastensa koulun yhteydessä.

Jos Jeesus johtaa sinut tekemisiin Chrystal’in kanssa ja tämä esittelee sinut perheelleen, sinä voit viedä Jeesuksen mukanasi heidän kaikkien elämään. Mutta se on vasta ensimmäinen askel. Chrystal voi esitellä sinut työtovereilleen, sählyporukalle ja vanhempainyhdistyksen jäsenille ja sinä voit esitellä heidät Jeesukselle. Tai mikä olisi vielä ideaalimpaa, hän voi tehdä sen esittelyn itse. Ja Chrystal’in aviomies Jeremy, jolla on kavereita baarissa, työpaikallaan ja naapurustossa, voi tehdä ihan samoin. Mutta ei pidä unohtaa, mitä sählyjoukkueen pelaaja Annie voi tehdä, tai Jeremyn kaveri Rich, joka voi viedä sanan mukanaan AA-kerhoon. Rich’in serkku voi kertoa ilosanomaa omalle perheelleen, joista jotkut vievät sanaa Jeesuksesta työpaikalleen ja velipojan perheelle, joka asuu Ranskassa, ja purjehdusseuraan. Bill siellä purjehdusseurassa voi kertoa Conradille, joka muuttuu niin Jeesuksen kohdatessaan, että kertoo evankeliumia koko työporukalle siinä firmassa, jonka hän omistaa. Kuka tietää, minne sanoma Jeesuksesta ehtiikään seuraavaksi.

Onko tämä idealistista? Juuri näin tapahtui seurakunnan elämässä ensimmäisinä vuosisatoina. Kaikki eteni niin nopeasti, että sanoma ehti keisarin perheeseen (oikos) asti Paavalin elinaikana (ks.Fil.4:2). Se voi tapahtua tänään. On useita syitä, miksi se ei tapahdu, mutta syy nro 1 on se, että emme vie enää ilosanomaa niille huonekunnille, joiden piiristä olemme voittaneet jonkun uskoon. Me päinvastoin raahaamme heidät pois perheensä keskeltä ja istutamme heidät keskelle uutta ihmisryhmää, jota kutsumme paikallisseurakunnaksi – joka ei yleensä toimi ollenkaan kuten oikos. Niin tehdessämme me pystytämme tiesulun evankeliumin valtatielle heti ensimmäisen uskoon tulleen sukupolven kohdalla.

Valitse kysymys ja vastaa siihen:

  • Totesin, että on useita syitä, miksi emme kulje evankeliumin valtatietä tänä päivänä. Annoin yhden esimerkin. Osaatko keksiä muita syitä?
  • Oletko koskaan hahmottanut yhteiskuntaamme vuorovaikutusryhmien keskinäisinä sidoksina? Oletko pannut koskaan merkille, mitä strategisia etuja tällä on?
  • Pystytkö kuvittelemaan yhteisöä, joka on muinainen tai nykyaikainen, teknologisesti kehittynyt tai Amazonin alkuasukkaiden tasolla, joiden yhteiskunta ei toimisi näiden periaatteiden mukaan?
  • Miksi luulet, että emme hyödynnä täysimääräisesti evankeliumin valtatien dynamiikkaa nykyaikana?

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.