Uskonelämän eheytymiseen, osa1

PDFicon20 Ross Rohde: Integration

Kuvassa Plejadit eli Seulaset. Hubble on mittalaitteineen tehnyt tarkkoja mittauksia tämän tunnetun tähtijoukon etäisyydestä ja saanut tulokseksi noin 440 valovuotta. Se on siis suhteellisen lähellä ja siksi myös näkyy yötaivaalla niin hyvin paljain silmin. Kuva: ESA Hubble.

Kuvassa Plejadit eli Seulaset. Hubble on mittalaitteineen tehnyt tarkkoja mittauksia tämän tunnetun tähtijoukon etäisyydestä ja saanut tulokseksi noin 440 valovuotta. Se on siis suhteellisen lähellä ja siksi myös näkyy yötaivaalla niin hyvin paljain silmin. Kuva: ESA Hubble.

Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille: jos annatte ympärileikata itsenne, teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Vakuutan vielä kerran jokaiselle, joka antaa ympärileikata itsensä, että hän on velvollinen noudattamaan lain kaikkia määräyksiä. Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle. Koska me uskosta olemme saaneet Hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Gal.5:1-5.

Mitä Paavali oikein sanoo tässä? Onko tässä pelkästään kyse ympärileikkauksesta vai puhuuko Paavali jostakin syvemmästä periaatteellisesta asiasta?

Uskon, että on kysymys periaatteesta. On kysymys tästä: valitse liitto, johon kuulut. Elä Vanhan testamentin ja lain mukaan, joka merkitsee orjuutta, tai elä kokonaan Uuden liiton ja Hengen mukaan, joka merkitsee vapautta. Molempia ei voi valita. Jos päätät ottaa mukaan jonkin osan Vanhasta liitosta, silloin torjut Kristuksen ja siinä tapauksessa sinun pitää noudattaa kaikkia lain käskyjä.

Nyt kun kristinusko on jo 20 vuosisataa vanhaa perua, uskon että meidän täytyy kysyä tämä kysymys itseltämme uudestaan. Kummassa liitossa oikein haluamme elää? Tarkemmin sanoen, onko meidän tarkoituksemme elää eheässä uskon yhteydessä Herraan, joka merkitsee että Jeesus on kaiken keskipiste, ja onko se elämistä täydesti Uuden liiton mukaan hänen yhteydessään, vai aiommeko elää niin kuin olisimme vielä Vanhassa liitossa? Jos haluamme elää Uudessa liitossa, silloin kaiken, mitä teemme, sanomme, uskomme ja toteutamme, pitäisi muodostaa eheä kokonaisuus. Haluan esittää tämän kysymyksenä. Onko siis sinun teologiasi (mitä uskomme Jumalasta), seurakuntaoppisi (tapa jolla kokoonnumme yhteen uskovina), missiologiasi (tapa jolla teemme lähetystyötä) ja elämän käytäntö (tapa jolla elämme) selkeästi Jeesus-keskeistä (jossa Jeesus on Herra) ja kumpuaako se liiton yhteydestä hänen kanssaan, vai perustuuko jokin osa siitä Vanhan liiton aikaisiin käytäntöihin? Jos olet valinnut edellisen, silloin valintasi ei ainoastaan heijasta Raamatun opillisia käsityksiä, vaan siinä ilmenee Jeesuksen, hänen opetuslastensa ja alkuseurakunnan elämäntapa sellaisena kuin se näkyy Apostolien teoissa ja Uuden testamentin kirjeissä.

Ennen kuin vastaat kysymykseen, haluan asettaa vastakkain Vanhan liiton ja Uuden liiton periaatteet.

Teologia: Vanhassa liitossa uskovat pitivät kiinni lain kirjaimesta sellaisena kuin se oli kirjoitettu. He yrittivät noudattaa määräyksiä omassa voimassaan. Uudessa liitossa meidän tekomme perustuvat siihen lakiin, joka on kirjoitettu sydämeemme Pyhän Hengen toimesta (ks.Hepr.8:7-13, erityisesti jae 10). Sydämeen kirjoitettu sana on yhdenmukaista kirjoitetun sanan kanssa, mutta se toimii Hengen mukaan, ei ihmisen tahdosta.

Seurakuntaoppi: Vanhassa liitossa ihmiset kokoontuivat tiettyyn rakennukseen (temppeliin). Kaikki jumalanpalvelukset ja hengellinen työ oli ihmisten käsissä (aaronilainen pappeus). Uudessa liitossa ei ole mainintaa saati määräystä siitä, että hengellinen työ keskittyisi tiettyihin rakennuksiin, koska Pyhän Hengen temppelinä toimii ihmisen keho ja sydän. Niinpä kun Jumalan ihmiset kokoontuvat yhteen (missä tahansa) he voivat jättäytyä täysin Herran Jeesuksen johdettaviksi. Vaikka ihminen voi osallistua, kaikki johtajuus kuuluu Herralle Jeesukselle. Ei tarvita mitään tiettyä rakennusta eikä virkapapistoa.

Missiologia: Vanhassa liitossa kaiken hengellisen työn suorittivat ihmiset ja ihmiset myös johtivat sitä. Israelin kauneuden oli tarkoitus vetää muita kansoja Jumalan luo, sen Jumalan, joka asui temppelissä. Silloin vallitsi ”tuokaa heidät temppeliin” -ajattelu. Uudessa liitossa Jeesus sanoo ”menkää”. Meissä kaikissa asuu Pyhä Henki, joka meidän sisimpämme ja mielemme kautta johtaa meitä (Hepr.8:10 vielä kerran). Niinpä Herra Jeesus johtaa meitä yksilöllisesti ja yhteisönä vaikuttamaan ulospäin. Ihmiset eivät ohjaa tätä, he ainoastaan tekevät yhteistyötä kuuliaisuudessa.

Käytäntö: Vanhan liiton aikaan oli harvinaista ja epätavallista, että Pyhä Henki johti tapahtumia (silloin tällöin kuitenkin näin tapahtui eräiden profeettojen ja kuninkaiden kautta). Henki tuli ja lähti pois. Siitä johtuen oli ihmisten vastuulla seurata lain kirjainta omassa voimassa, oman tahdon mukaan. Uudessa liitossa Henki asuu meidän sydämessämme ja mielessämme. Sen tähden meidän ruumiimme on uusi temppeli ja kristitty elää pyhää elämää hänen voimassaan ja johdossaan. Tämä on leimallista Uuden liiton hurskaille ihmisille. (jatkuu)

Ross Rohde

Copyright © 2014 Ross Rohde. Artikkeli on suomennettu ja julkaistu luvalla kirjoittajan blogista Viral Jesus.