Mitä on yltäkylläinen elämä? Osa2

PDFicon20 Ed Waken: What is the Abundant Life?

Tässä galaksissa NGC 4402 näkyy, kuinka sisäiset paineet purkavat kaasua ja pölyä ulospäin. Siitä tähtitieteilijät saavat tietoa, joka auttaa ymmärtämään galaksien kehitysvaiheita. Kuva: ESA Hubble.

Tässä galaksissa NGC 4402 näkyy, kuinka sisäiset paineet purkavat kaasua ja pölyä ulospäin. Siitä tähtitieteilijät saavat tietoa, joka auttaa ymmärtämään galaksien kehitysvaiheita. Kuva: ESA Hubble.

17. lokakuuta 2013

Minkälaisen esimerkin Paavali asettikaan Tessalonikan uskoville? Ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 2 Paavali toteaa, että hän tuli heidän luokseen – Vaikka meitä oli Filippissä loukattu ja pahoinpidelty, niin kuin tiedätte, Jumala antoi meille rohkeuden julistaa teille sanomaansa ankaran vastustuksen keskelläkin (1.Tess.2:2).

Paavali oli kokenut fariseuksena, millaista oli elää mukavasti, mutta nyt hän oli valmis kärsimään ja kokemaan elämän tuskaa, jotta voisi olla vahva samalla tavoin kuin Jeesus oli vahva maailmaa vastaan. Paavali opetti heille, että lopputulos kaikesta elämästä, jonka Jeesus eli hurskaasti, synnittömästi ja täynnä rakkautta ja armoa, oli joutua tapettavaksi samalla tavalla kuin profeetat (1.Tess.2:15).

Näin te, veljet, pidätte esikuvananne Juudeassa olevia Jumalan seurakuntia, jotka tunnustavat Kristuksen Jeesuksen. Teidän omat maanmiehenne ovat kohdelleet teitä yhtä huonosti kuin juutalaiset sikäläisiä uskovia. Juutalaiset ovat surmanneet sekä Herran Jeesuksen että profeetat, ja he ovat vainonneet meitäkin. 1.Tess.2.14-15.

Sielunvihollinen kyllä ymmärtää, että elämä, joka perustuu antautumiselle ja kohtaa kovaa vastustusta, ei ole kovin suosittua. Sen vuoksi hän on liikkeellä jakamassa suurina annoksina niitä harhautuksiaan ja petoksiaan, jotka näyttävät ehkä ulkoapäin elämältä, mutta tuottavat vain tuhoa ja kuolemaa (Joh.10:10). Tiedämme hyvin, että meidän yhteinen vihollisemme voi tekeytyä valon enkeliksi (2.Kor.11:14) ja siten vetää ihmisiä pois siitä syvemmästä elämästä, jota Jeesus kutsuu yltäkylläiseksi elämäksi. Jeesuksen tarjoaman elämän ja sielunvihollisen tarjoaman version välillä on jyrkkä ero, vaikkakin sielunvihollisen versio tulee meitä vastaan houkuttelevan hienovaraisesti, jos uskomme, että yltäkylläiseen elämään voi päästä sisälle tavoittelemalla omien mielihalujemme mukaista helppoa elämää.

Sydämemme janoavat enemmän. Me haluamme olla vallankumouksellisia, jotka jättävät Kristuksen jalanjäljen tähän maailmaan. Haluamme, että elämällämme on enemmän sisältöä kuin vain omien mielihalujemme toteuttaminen. Meidät on luotu toteuttamaan suurempaa tarkoitusta kuin vain lihan himojen tyydyttämistä. Meidät on luotu tänne tekemään pysyvä vaikutus, kun keskitymme toisten palvelemiseen. Meidän on määrä osoittaa suuntaa siihen terveyteen, joka saavutetaan, kun eletään Jeesuksen tavalla ja seurataan häntä. Meidät luotiin kukistamaan helvetin portit, joka tarkoittaa, että työ on hengenvaarallista. Jeesuksen lupaama yltäkylläinen elämä on täynnä voimaa, tuskaa ja kestäväisyyttä.

Yltäkylläisen elämän voima voidaan saavuttaa vain, jos uskomme saa kasvaa. Uskossa kasvamisesta usein opetetaan, että siihen päästään, jos otamme käyttöömme ne oikeudet, joita meillä on taivaan kansalaisina. Tessalonikalaisten usko ja rakkaus toinen toisiinsa sai kasvaa johtuen teidän kestävyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissa ja ahdingoissa, joiden keskellä elätte (2.Tess.1:4). Tämä on meidän Mestarimme viitoittama tie eikä aikuisuuteen uskossa ja rakkaudessa päästä mitään toista tietä.

Yltäkylläinen elämä saavutetaan, kun eletään antautunutta ja uhrautuvaista elämää kuuliaisuudessa siihen nähden, mitä rakkaus vaatii, pitäen kukin toista parempana kuin itseänne (Fil.2:3). Yltäkylläinen elämä on voimallista ja tekee suuren vaikutuksen moniin, mutta se myös maksaa. Astu sisään yltäkylläiseen elämään ja katso, kuinka Jumalan voima virtaa sinusta maailman hyväksi.

Ed Waken

Copyright © Edward Waken 2014. Julkaistu luvalla. Alkuperäisen artikkelin lähteenä käytetty verkkosivustoa: Thoughts Out There by Ed