Lopun aikojen ennusmerkkejä, osa1

PDFicon20 Art Katz: Prophetic Anticipations for the Last Days

Muutama Linnunratamme tähti on tämän kauniin kierteisgalaksin edessä, jonka keskellä on lievästi sauvamainen kirkas keskus. Tämä NGC 3344, joka sijaitsee 25 miljoonan valovuoden päässä ja on kooltaan vain noin puolet Linnunradasta, nähdään onnekkaasti yläpuolelta, jolloin tutkijoiden on helpompi analysoida sitä. Kuva: ESA Hubble.

Muutama Linnunratamme tähti on tämän kauniin kierteisgalaksin edessä, jonka keskellä on lievästi sauvamainen kirkas keskus. Tämä NGC 3344, joka sijaitsee 25 miljoonan valovuoden päässä ja on kooltaan vain noin puolet Linnunradasta, nähdään onnekkaasti yläpuolelta, jolloin tutkijoiden on helpompi analysoida sitä. Kuva: ESA Hubble.

Yhteinen huoli ympäristöstä, taantuvasta taloudesta ja poliittisista myllerryksistä on viemässä meitä kohti maailmanlaajuista yhdentymistä. Turvallisuus ja oman edun varmistaminen tulevat todennäköisesti saamaan etusijan kansojen ideologisten erimielisyyksien ylitse samalla tavoin kuin suurimpien kirkkojen väliset opilliset erot tullaan asettamaan sivuun pyrittäessä keskinäiseen sopuun ja yhteyteen.

Sellaiset historialliset perusasiat kuin kansainvälinen laki ja kansojen itsemääräämisoikeus tullaan uhraamaan uuden maailmanjärjestyksen alttarille. Suurvallat tulevat toimimaan sovittelevasti säilyttääkseen rauhan omilla reviireillään ja tekevät sen hyväksymällä hiljaisesti ne, jotka muuten olisivat ideologisia vastablokkeja.

Korkeaan teknologiaan pohjaava talous ajaa asioita, jotka ohittavat ideologiat kun vallankäyttäjät sallivat niiden retoriikan, mutta suhtautuvat niiden päämääriin kuin korulauseisiin ottamatta niitä lainkaan vakavasti. Täten näyttämö alkaa olla valmiina – ehkä Israel ja eräät islaminuskoiset valtiot pois lukien – sille globaalille liittoumalle, joka perustaa pedon valtakunnan.

Maailman sosiaalinen luonne, sen langenneen tilan vuoksi johon se on vääjäämättä joutunut, tulee olemaan entistä alhaisempi ja likaisempi. Kaupalliset tuotteet muovataan äärimmilleen aivan ihmissielun mukaisiksi vedoten sivistykseen sekä avoimesti että alitajuisesti  – erityisesti lasten ja nuorten maun mukaan – ja kaikki, jotka eivät määrätietoisesti ja uhrautuvasti vastusta näitä voimia, pyritään rappeuttamaan, ellei mukauttamaan ja peräti nielemään systeemin kitaan. Kärsimätön, sisäisesti ontto, laeista piittaamaton, kulttuurisesti lukutaidoton, aistillinen maailma – sen tavoitellessa turhautuneena ja ärtyneenä jotakin, mitä se ei voi aineellisesti saavuttaa – tulee antamaan lisäpotkua räjähdysherkälle vihalle ja fyysiselle väkivallalle. Lisääntyvä kurjuus ja tuho saavat liikkeelle kauppojen tyhjentämistä, ryöstelyä ja syvenevää kaaosta, jota yhteiskunta ei kykene hallitsemaan. Viranomaiset voivat asettaa lain kunnioittamisen ja perinteisten vapauksien tilalle jotakin aikaisemmille sukupolville tuntemattomia ja ei-hyväksyttäviä menettelytapoja. Sellaista, mikä on banaalia, säädytöntä ja alhaista aletaan suojella kuin ne olisivat hyväksyttäviä arvoja, ja pimeyden voimien innoittaman massakulttuurin kautta niitä juhlitaan kuin jotain hyvää, ja turmelus leviää viihdemaailman idolien kautta. Nämä rehentelevät epäpersoonat keräävät itselleen omaisuuksia samoin kuin nekin, jotka tuotteistavat heidät menemään sinne, missä haltioitunut, pilkkaava ja Kristusta halveksiva miljoonayleisö uhraa itsensä vapaaehtoisesti näissä ylettömissä karkeloissa.

Paradoksaalista kyllä yhteiskunta pakotetaan luopumaan siitä, mitä kristillisyydestä pidättyväisyydestä, moraalista ja sovinnaisuudesta on jäljellä, kun se on pyrkinyt suojelemaan itseään huumeiden leviämiseltä, tarttuvilta seksitaudeilta ja teiniraskauksilta. Zürich’issä, Sveitsin reformistien kaupungissa, on huumeruiskut, kondomit ja AIDS-testit nykyään vapaasti saatavilla, joten tosiasiassa siellä hyväksytään juuri ne pahat asiat, joita piti vastustaa! Sellainen pahuuden virallinen hyväksyminen ei voi tapahtua ilman, että samalla pilataan yhteiskunnan moraalinen selkäranka ja saman tien varmistetaan, että suuret joukot ihmisiä ajetaan mielettömiin kokeiluihin, riippuvuuksiin ja kuolemaan.

Tällä tavoin syntynyt globaali pettymys ja sitä seuraava masennus tulevat olemaan seurausta pettävistä ideologioista ja maallisten utopioiden haavekuvista – myös demokratiasta. Se epätoivoisen nihilismin pelottava ympäristö, joka Hitlerin natsismin juuria ruokki 1930-luvulla, tulee olemaan myös kasvualustana lopun aikojen maailmanlaajuiselle totalitarismille. Kilpailevien ideologioiden hajaannus ja maailman taloudellinen yhdentyminen tulevat saamaan aikaan sen, että kansalliset rajat hämärtyvät, ja se aikaansaa massiivista muuttoliikettä jo nyt. Tämä on omiaan lisäämään etnisten ryhmien ja eri rotujen keskinäistä pelkoa ja jännitystä kääntymättömien ihmisten parissa, mutta tarjoaa samalla Jumalalle keinoja seuloa ja vetää puoleensa kansojen keskeltä itselleen jäännös sellaisen globaalisti orientoituneen jumalisen seurakunnan kautta, joka ei enää ajattele nurkkakuntaisesti. Moni juutalainen joutuu yhä enemmän kiusatuksi ja vainotuksi kaikkialla maailman kansojen keskellä ja he joutuvat kokemaan samaa kuin pakanat Uuden testamentin aikaan, nimittäin sitä, että he ovat maailmassa ilman Kristusta, ilman toivoa ja ilman Jumalaa (Ef.2:12). (jatkuu)

Art Katz

Art Katz (1929-2007) oli messiaaninen kristitty ja toimi sananjulistajana kotimaassaan Yhdysvalloissa ja maailmanlaajuisesti. Artikkeli on käännetty hänen nettijulkaisustaan Art Katz Ministries. Art Katz’in perintöä vaalii Ben Israel Fellowship. Julkaistu luvalla.