Lähimmät epäilijät

Veljetkään eivät näet uskoneet häneen. Jos Jeesus sai osakseen ylenkatsetta lähipiiriltään, mitä odottaisit omalla kohdallasi? Haluan rohkaista jokaista, joka tekee hengellistä työtä ja kärsii vastaavasta ilmiöstä, olemaan vahva ja kestämään läheistensä ylenkatse urheasti. Oikeastaan Jeesus kehotti iloitsemaan siitä: Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja …

Jatka lukemista