Ross Rohde

!ROSS_ROHDERoss Rohde on uuden sukupolven edustaja ja hänen mieliaiheensa on puhua uudesta liitosta. Ross on kriittinen nykyajan kristillisyyttä kohtaan, sen johtamistapoja ja perinteisen seurakunnan hierarkista rakennetta kohtaan. Hän on selkeästi apostolisen uskon ja orgaanisen seurakunnan puolestapuhuja. Hän tuntuu ymmärtävän sen perustavaa laatua olevan opin, että ”Jeesus on Herra” – ja että seurakunnassa ei tule olla muita herroja. Hän ei vain kritisoi nykyistä menoa ja julistaudu apostoliseksi, hän myös kertoo, mitä hänen mielestään alkuseurakunnan usko voidaan siirtää nykypäivään. Ross asuu lähellä San Franciskoa. On suositeltavaa lukea Rossin syväluotaavia ajatuksia:

Ross Rohde