Art Katz

ArtArt oli messiaaninen juutalainen, nyt jo edesmennyt (1929-2007). Hän edustaa tässä sivustossa omaperäistä juutalaiskristittyä, jonka Raamatun opetus on vahvaa ja syvällistä ja ankaraakin. Häntä on vaikea luokitella mihinkään lokeroon, mutta hän puhuu paljon apostolisesta ja profeetallisesta näkökulmasta. Hän ei kuitenkaan määrittele kovinkaan tarkkaan, mikä ero on perinteisen kristillisyyden opetuksilla ja hänen näkemyksillään. Usein se ero tuntuu kulminoituvan uskon syvyyteen ja vakaumuksellisuuteen ja tietynlaiseen raamatulliseen opin puhtauteen. Juutalainen näkökulma on myös vahva. Voit lukea Artin omaperäisiä ja kiistattoman syvällisiä artikkeleita seuraavasta linkistä:

Art Katz’in syvällisiä Raamatun tutkielmia