Euroopan kansalaisten aloite ”Yksi meistä”

new born babyAvaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille. Sananl.31:8.

Mikä on Euroopan kansalaisten aloite (ECI)?

Euroopan kansalaisten aloite on uusi osallistuvan demokratian  väline. Se on kehotus Euroopan komissiolle esittää lainsäädäntöä asiassa, jossa  EU on toimivaltainen. Kansalaisten aloitteella on oltava vähintään miljoona  EU-kansalaista tukijana, ainakin 7:stä eri jäsenmaasta. Kansalaisten aloite on  mahdollinen jokaisella alalla, jolla komissiolla on toimivaltaa esittää  lainsäädäntöä.

Euroopan kansalaisten aloite ”Yksi meistä” – miljoonalla  allekirjoituksella – on historiallinen askel eteenpäin elämän suojelemiseksi  Euroopassa.

”Yksi meistä” on ensimmäisiä rekisteröityjä Euroopan Unionin  kansalaisten aloitteita. Sen tavoite on merkittävästi edistää ihmishengen suojelua sikiämisestä alkaen Euroopan alueella, sikäli kuin EU:n toimivalta sen  mahdollistaa. Pitäytymällä määritelmään alkiosta ihmiselämän kehityksen alkupisteenä, jonka Euroopan tuomioistuin antoi hiljattain ratkaisussa Brüstle  vs. Greenpeace, ”Yksi meistä” pyytää EU:a lopettamaan kaiken alkioiden  vahingoittamiseen johtavan tutkimuksen, kehitysavun ja terveydenhuollon  rahoittamisen.

Tämä muutos saadaan aikaiseksi muuttamalla EU:n budjetointia  koskevia säädöksiä.

Mahdollinen vaikutus

Aloitteella ”Yksi meistä” on suurempi mahdollisuus  poliittiseen vaikuttamiseen kuin yhdelläkään muulla kampanjalla, joita tähän  mennessä on pidetty ihmisarvon ja alkion elämän suojelemiseksi Euroopan tasolla.  Jos miljoona kansalaista tai enemmän saavuttaa asiasta yhteisymmärryksen, on  mahdollista asettaa koko Euroopan alueella konkreettinen eettinen mittapuu  ihmiskunnan jokaisen jäsenen, jopa kaikkein nuorimmankin arvokkuuden  suojelemiseksi. Aloitteen toivottu lopputulos on konkreettisesti kieltää elämää  tuhoavien hankkeiden rahoitus EU:n budjetissa ja saada aikaan poliittinen muutos  sekä lisääntyvä ymmärrys, että niin monien Euroopan kansalaisten toiveita on  kunnioitettava. Tavoitteena on myös pyrkiä vaikuttamaan Euroopan  Ihmisoikeustuomioistuimen käytäntöön bioeettisissä tapauksissa.

Organisaatio

”Yksi meistä” on usean tahon yhteisaloite: kirkot,  poliitikot, ja muut yhteiskunnalliset vaikuttajat ovat sitoutuneet tukemaan  aloitetta eri tavoin. Seitsemän eri maan kansalaisesta koostuvan päättävän  komitean lisäksi on keskustoimisto, joka ohjaa aloitteen  etenemistä.

Euroopan kansalaisten aloite ”Yksi meistä” on käynnistynyt.  Vuoden aikana on kerättävä ainakin miljoona allekirjoitusta (paperille tai  internetissä).

Sinun tuellasi on aloitteelle ratkaisevaa  merkitystä!

Voit allekirjoittaa (sign) aloitteen tästä: http://www.oneofus.eu/fi/

Kiitos! Jumala siunatkoon sinua, kun puolustat niiden elämää, jotka eivät voi puolustaa itse itseään.

eSiru